Architekci
Architektura oraz architekci

ZASADY FIZYCZNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zgodnie z badaniami fizycznymi, promieniowanie słoneczne składa się z promieni o różnej długości fal. Chociaż promienie te są całkiem podobne, mogą one jednak – i to w zależności od długości ich fal ; wywoływać różne oddziaływania w naświetlanych ciałach. Odpowiednio też rozróżnia się: 1) promieniowanie oddziałujące chemicznie (długości fal ), < 0,4 fA. 2) promieniowanie niewidzialne albo promieniowanie świetlne (długości fal Je = 0,4 fA. – 0,75 fl) 3) promieniowanie ciemne albo cieplne (długość fal J. > 0,75 ll). Oko nasze odbiera. jedynie zakres promieniowania zawarty w p. 2. Odpowiada mu widzialna część widma słonecznego od koloru fioletowego aż do ciemnoczerwonego. Niewidzialne promieniowanie z punktów 1 i 3 nazywa się też często promieniowaniem nadfiołkowym względnie podczerwonym. Energia wszystkich promieni może przekształcić się w ciepło. Na granicy atmosfery natężenie promieniowania na czarnej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku promieniowania wynosi średnio 1160 kcal/mh. Wartość ta otrzymała nazwę stałej słonecznej. Jednak przy przenikaniu przez atmosferę promieniowanie zostaje znacznie osłabione, co jest spowodowane wpływem dwóch rozmaitych procesów. Po pierwsze – promieniowanie jest odbijane we wszystkich kierunkach przez cząsteczki gazu i drobiny kurzu w powietrzu (odbicie rozproszone). Po drugie – promieniowanie o określonej długości fal zostaje pochłonięte przez parę wodną i kwas węglowy zawarty w powietrzu. Wskutek odbić rozproszonych i pochłaniania promieniowania powierzchnia prostopadła do promieni w pobliżu powierzchni ziemi otrzymuje jedynie część natężenia promieniowanie, działającego na granicy atmosfery. Część ta zależy również od długości drogi jaką muszą przebiec promienie słoneczne przez atmosferę. Droga ta jest tym dłuższa, im niżej znajduje się słońce, a więc natężenie promieniowania na powierzchni ziemi zmienia się stale wraz z położeniem słońca, zarówno w czasie dnia jak i w czasie roku. Ze względu na znaczenie dla badań klimatycznych, mierzy się dziś natężenie promieniowania w wielu miejscach ziemi. Ogłaszane wyniki pomiarów odnoszą się jednak do czarnej płaszczyzny prostopadłej do kierunku padania promieni, trzeba więc przeliczyć je dla powierzchni inaczej skierowanych, a więc dla ścian i dachów budynków. Ze względu na większe zanieczyszczenie powietrza nad Akwizgranem (miasto przemysłowe) i nad Wiedniem (wielkie miasto) wartości natężeń dla tych miast są nieco mniejsze niż dla Poczdamu. Liczb podanych przez Cammerera i Christiana można więc używać dla całych Niemiec. Nie podają one zbyt niskich wartości do obliczania wydajności chłodzenia. [patrz też: klimatyzator przenośny bez rury, olx lubaczów, olx lubaczów DRE ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator przenośny bez rury olx lubaczów poduszki z pierza