Architekci
Architektura oraz architekci

WPŁYW NA ZUŻYCIE CIEPŁA

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Podczas gdy przy ustalaniu szczytowej wydajności urządzenia grzejnego można było przynajmniej uwzględnić rząd wielkości wpływu wiatru, to nawet w przybliżeniu nie można podać nadwyżki zużycia ciepła przez budynek wskutek większego przepływu powietrza. Prócz miejscowych warunków wietrznych duże znaczenie ma także szczelność budynku zależna od wykonania budowlanego oraz położenie względem głównych kierunków wiatru, jak również ewentualna możliwość strony przed uderzeniami wiatru przez sąsiednie budynki, drzewa itp. Obserwacje pracy ogrzewania w praktyce wykazują, że w domach o eksponowanym położeniu, wydzielone sekcje instalacji ogrzewania od strony nawietrznej muszą czasem pracować przy temperaturze zasilania o 10 oc wyższej niż pracują sekcje ogrzewania od strony odwietrznej. Od- powiada temu zwiększenie wydajności o 25010 przy temperaturze wody grzejnej równej 60 oc, Przy starannych pomiarach zużycia ciepła w ogrze- waniach dużych bloków stwierdzono, że podczas wietrznych dni nadwyżka zużycia opału wynosiła 10-20%. Jednak już w tygodniowych wykazach zużycia opału do ogrzewania budynku tylko niekiedy można wykazać wpływ dni wietrznych, a tym bardziej nie można tego dokonać na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Ze względu na to, przy kontroli zużycia opału ogrzewań, uzasadnione jest przyjmowanie temperatury zewnętrznej jako charakterystycznej wartości meteorologicznej (metoda stopniodni) , i pomijanie w ogóle wpływu wiatru. Jedynie część ścian zewnętrznych budynku jest wystawiona stale na wiatr, a ciągłe silne wiatry rzadko występują w klimacie środkowoeuropejskim więc w dobrze zbudowanych budynkach wpływ wiatru na roczne zużycie ciepła jest mniejszy niż się to zwykle przyjmuje. [patrz też: ,plyty hpl, kalkulator przenikania ciepła, piece gazowe kondensacyjne ceny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator przenikania ciepła piece gazowe kondensacyjne ceny plyty hpl