Architekci
Architektura oraz architekci

WPŁYW NA OGRZEWANIE BUDYNKU

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Powietrze zewnętrzne, wnikające podczas naporu wiatru przez szczeliny przy oknach do ogrzewanego pomieszczenia, wskutek swej większej gęstości, opada bezpośrednio w dół przy ścianie zewnętrznej. Mimo zmieszania z cieplejszym powietrzem pomieszczenia i ewentualnego dodatkowego ogrzania od grzejników umieszczonych we wnękach podokiennych powstaje w warstwach powietrza bliskich podłogi ruch powietrza skierowany od okna do ściany wewnętrznej. Wskutek większej prędkości i niższej temperatury powietrza, ruch ten odczuwa się szczególnie nieprzyjemnie w pobliżu okien, ale często wyczuwa się go również w dalszej części pomieszczenia, co widać z wykresów rozkładu temperatury w płaszczyźnie pionowej. Jest oczywiste, że zjawiska te występują silniej, jeśli nie ma miejscowych powierzchni grzejnych przy ścianach zewnętrznych (ogrzewanie piecowe, ogrzewanie sufitowe) i jeśli okna są duże i nieszczelne. Nierównomierny pionowy rozkład temperatur zmusza do nagrzewania pomieszczenia przeciętnie do wyższych temperatur. W niekorzystnych przypadkach, np. przy naporze wiatru, trzeba opuścić miejsca pracy w pobliżu okien. Wskutek poprzecznego przepływu powietrza od strony na- wietrznej do odwietrznej, równomierność ogrzania zostaje jednak w znacznym stopniu zakłócona, nie tylko w pomieszczeniach narażonych na napór wiatru, lecz również w całym budynku. Powietrze o temperaturze pomieszczenia opuszcza ogrzewany budynek, odbierając potrzebną do tego ilość ciepła od powierzchni grzejnych strony nawietrznej. Wraz ze zmniejszaniem się temperatury zewnętrznej i wzrostem przepływu powietrza różnice tempem tur pomieszczeń strony nawietrznej i odwietrznej budynku owiewanego przez wiatr stają się coraz większe: Zmusza to do specjalnych środków w wykonaniu i eksploatacji urządzeń ogrzewających, jeśli dąży się do przeciwdziałania trwonieniu ciepła przez przegrzewanie uprzywilejowanych części budynku. Do środków związanych z wykonaniem urządzenia należy strefowy po-: dział sieci przewodów centralnego ogrzewania budynku według stron świata albo kierunków naporu wiatru na pomieszczenie zaopatrywane w ciepło. Innym sposobem jest zaopatrywanie grzejników w samoczynne zawory, regulowane temperaturą pomieszczenia. Wyrównanie oddziaływania słońca można przeprowadzić obu powyższymi metodami. Najczęściej stosowana jest pierwsza metoda – podział na sekcje. Zapewnia ona zachowanie centralnej regulacji wydajności w ogrzewaniu wodą ciepłą W budynkach niezbyt dużych i w małym stopniu wystawionych na oddziaływanie słońca należy zawsze raczej ograniczać wpływ wiatru, stosując szczelne okna, a nie uwzględniać naporu wiatru przez stosowanie kosztownego podziału ogrzewania na sekcje, mimo ze rozwiązanie to jest bardziej pomysłowe. [podobne: , drzwi garażowem, klimatyzator przenośny bez rury odprowadzającej, styropian współczynnik przewodzenia ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi garażowem klimatyzator przenośny bez rury odprowadzającej styropian współczynnik przewodzenia ciepła