Architekci
Architektura oraz architekci

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Dla zagadnień ogrzewniczych wilgotność powietrza zewnętrznego ma mniejsze znaczenie niż temperatura powietrza. zewnętrznego. Wskutek stałej wymiany powietrza wilgotność ta wpływa na wilgotność powietrza w pomieszczeniu; jedynie przy niskich temperaturach zewnętrznych i odpowiednio suchym powietrzu zewnętrznym wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach dla ludzi przy wietrzeniu naturalnym osiąga okresowe wartości poniżej 30% . Inne warunki panują w pomieszczeniach z wietrzeniem wymuszonym. Nawet w pomieszczeniach, w których wytwarza się para wodna, w zależności od wielkości wymiany powietrza, mogą wystąpić niepożądane niskie wilgotności powietrza. Powietrze nawiewane należy wtedy nawilżać czy to ze względów higienicznych, czy też produkcyjnych. Do obliczeń i do pracy takich urządzeń, do których należą wszystkie urządzenia klimatyzacyjne, wilgotność powietrza zewnętrznego jest prawie tak samo ważna jak jego temperatura.
OKREŚLANIE WILGOTNOSCI POWIETRZA Wilgotność powietrza jako czynnik meteorologiczny mierzy się na stacjach meteorologicznych w tym samym czasie obserwacji co i tempera- turę powietrza, a mianowicie o godzinie 7, 14 i 21. Za najdokładniejszy przyrząd pomiarowy uważany jest psychrometr Assmanna. Najpierw określa się cząstkowe ciśnienie pary wodnej W publikacjach meteorologicznych podaje się najczęściej dla określenia wilgotności powietrza ciśnienie pary Pw i wilgotność względną sp, Ważną dla wentylacji zawartość wody w kG na kG suchego powietrza i entalpię w kcal na kG suchego powietrza można obliczyć za pomocą tych wartości Roczne i miesięczne klimatyczne średnie wartości ciśnienia pary i wartości wilgotności względnej dla dużej liczby miejscowości niemieckich zawiera podręcznik Handbuch der Klimakunde des Deutschen Reiches. [podobne: klimatyzator przenośny bez rury, olx lubaczów, olx lubaczów DRE ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator przenośny bez rury olx lubaczów poduszki z pierza