Architekci
Architektura oraz architekci

WIATR, PRĘDKOSĆ I KIERUNEK WIATRU

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wiatr – poziomy prąd powietrza – występuje w najbardziej ścisłym związku z rozkładem ciśnień powietrza panującym w danej chwili na powierzchni ziemi, co jest uwidocznione dla większych obszarów – na przykład dla Europy – na ukazujących się co dzień mapach pogody. W bliskich ziemi warstwach powietrze przepływa z obszarów wyższego – ciśnienia powietrza do obszarów niższego ciśnienia. Prędkość wiatru zależy od wartości różnicy ciśnień powietrza, natomiast kierunek wiatru nie jest zgodny z kierunkiem spadku ciśnienia, ponieważ powietrze w swym ruchu doznaje odchylenia wywołanego obrotem ziemi. W stacjach meteorologicznych ustala się prędkość i kierunek wiatru równocześnie z pomiarami pozostałych czynników meteorologicznych. Pomiar prędkości wiatru w misek przeprowadza się znanym czaszowym anemometrem Robinsona, ustalenia kierunku wiatru sprawdza się za po- mocą chorągiewki wiatru. W większych stacjach używa się ponadto samopiszących przyrządów do stałej rejestracji warunków wietrznych.
DZIENNY I ROCZNY PRZEBIEG PRĘDKOŚCI WIATRU Na dzienny przebieg prędkości wiatru wpływają w znacznym stopniu pionowe ruchy powietrza, wywołane promieniowaniem słonecznym, Te pionowe ruchy, które występują najsilniej wkrótce po południu, unoszą w górę powietrze ogrzane przy powierzchni ziemi oraz spychają z góry w dół powietrze chłodniejsze i prędzej poruszające się w kierunku poziomym. Wskutek tego zwiększa się prędkość wiatru nad ziemią, a natomiast zmniejsza się jego prędkość w górnych warstwach. Wiatr przyziemny osiąga przeto swą największą prędkość wkrótce po południu, natomiast wiatr na dużych wysokościach jest w tym czasie najsłabszy. Należy jeszcze zwrócić uwagę na następujące zjawisko: w zimie przebieg dobowy prędkości wiatru już na niewielkiej wysokości (ok. 40 m nad ziemią) jest taki sam jak przebieg dobowy wiatru na dużych wysokościach,. tzn. jest najsilniejszy w nocy, a najsłabszy po południu. Takie zachowanie się wiatru w zimie można odczuć już na niewielkiej wysokości, a więc górne piętra naszych domów mieszkalnych, szczególnie zaś przy wysokiej zabudowie, znajdują się w zimie- pod wpływem maksimum wiatru, co może mieć znaczenie dla schładzania górnych pięter przez przedostające się powietrze zewnętrzne. [przypisy: drzwi garażowem, klimatyzator przenośny bez rury odprowadzającej, styropian współczynnik przewodzenia ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi garażowem klimatyzator przenośny bez rury odprowadzającej styropian współczynnik przewodzenia ciepła