Architekci
Architektura oraz architekci

Umowy winny zawierac odpowiadajace harmonogramowi robót terminy dostaw materialów na budowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Umowy winny zawierać odpowiadające harmonogramowi robót terminy dostaw materiałów na budowę. Przy opracowywaniu planu zaopatrzenia budowy należy brać pod uwagę możliwości transportowe oraz sezonowość wytwarzania niektórych materiałów. Budowa budynków administracyjnych i kulturalno-oświatowych najczęściej bywa wykonywana przez jednostki budowlane Trestów Budownictwa. Sposób prowadzenia tego budownictwa określa umowa zawarta przez kołchoz i organizację budowlaną. Budowa zaś domów kołchoźników i niewielkich budowli sektora uspołecznionego prowadzona jest najczęściej sposobem gospodarczym. W tym wypadku tworzy się brygadę budowlaną wykonywającą budowę według projektu, przy czym najsłuszniej byłoby dobrać taki skład brygady, aby mogła być stale zatrudniona w okresie trwania robót. Wielkość i skład brygady budowlanej ustanawia zarząd kołchozu. Do przygotowania materiałów i wykonania robót pomocniczych w terminie ustalonym w harmonogramie zarząd kołchozu wyznacza dodatkowych robotników. Członkom brygady budowlanej i robotnikom dodatkowym zatrudnionym na budowie zarząd kołchozu zalicza roboczodniówki stosownie do przyjętego sposobu rozliczeń w kołchozie. Przy budowie winna być prowadzona dokładna rachunkowość tak wykorzystanej robocizny jak i przychodów oraz rozchodów materiałowych. [hasła pokrewne: thermo drewno, klimatyzator bez rury, skrzypiące panele]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator bez rury skrzypiące panele thermo drewno