Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘plyty hpl’

UWZGLĘDNIANIE WILGOTNOŚCI POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO W URZĄDZENIACH WENTYLACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Na wstępie zwrócono już uwagę, że w pewnych okresach czasu nie można zadowalająco spełnić warunków higienicznych klimatu pomieszczenia za pomocą urządzeń wentylacyjnych. które nie mają urządzeń do nawilżania i osuszania powietrza nawiewanego. Urządzenia takie zawodzą w pomieszczeniach dla ludzi, szczególnie zaś w okolicznościach niżej wymienionych: 1. Mała wilgotność powietrza zewnętrznego W zimie przy małym zagęszczeniu w pomieszczeniu, czyli przy niewielkim oddawaniu wilgoci przez osoby znajdujące się w pomieszczeniu. 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘plyty hpl’

UWZGLĘDNIANIE WILGOTNOŚCI POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO W URZĄDZENIACH WENTYLACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Przeciętna prędkość wiatru dla miesięcy zimowych jest większa niż przeciętna prędkość dla miesięcy letnich. Zjawisko to tłumaczy się częstym występowaniem w zimie obszarów niskiego ciśnienia, gdzie silne spadki ciśnienia połączone są z dużymi prędkościami wiatru. Obszary niskiego ciśnienia przychodzące zazwyczaj z nad Oceanu Atlantyckiego rozszerzają się zwykle nad lądem stałym, więc prędkość wiatru w poszczególnych miejscowościach jest tym mniejsza, im dalej leżą one od brzegu morza. W takich miejscowościach jak Monachium i Norymberga występują zgodnie z tablicą znacznie słabsze wiatry niż w Hamburgu i Kilonii.
CZĘSTOTLIWOŚĆ KIERUNKOW WIATROW W NIEMCZECH Dla uzupełnienia danych o warunkach wietrznych w Niemczech należy jeszcze stwierdzić, z jakich stron świata najczęściej wieją wiatry. W tabelach klimatycznych podaje się zwykle częstotliwość kierunków wiatrów zgodnie z ośmiokierunkową różą wiatrów, wyrażając procenty całkowitej liczby obserwacji wiatru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘plyty hpl’

UWZGLĘDNIANIE WILGOTNOŚCI POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO W URZĄDZENIACH WENTYLACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Podczas gdy przy ustalaniu szczytowej wydajności urządzenia grzejnego można było przynajmniej uwzględnić rząd wielkości wpływu wiatru, to nawet w przybliżeniu nie można podać nadwyżki zużycia ciepła przez budynek wskutek większego przepływu powietrza. Prócz miejscowych warunków wietrznych duże znaczenie ma także szczelność budynku zależna od wykonania budowlanego oraz położenie względem głównych kierunków wiatru, jak również ewentualna możliwość strony przed uderzeniami wiatru przez sąsiednie budynki, drzewa itp. Obserwacje pracy ogrzewania w praktyce wykazują, że w domach o eksponowanym położeniu, wydzielone sekcje instalacji ogrzewania od strony nawietrznej muszą czasem pracować przy temperaturze zasilania o 10 oc wyższej niż pracują sekcje ogrzewania od strony odwietrznej. Od- powiada temu zwiększenie wydajności o 25010 przy temperaturze wody grzejnej równej 60 oc, Przy starannych pomiarach zużycia ciepła w ogrze- waniach dużych bloków stwierdzono, że podczas wietrznych dni nadwyżka zużycia opału wynosiła 10-20%. Jednak już w tygodniowych wykazach zużycia opału do ogrzewania budynku tylko niekiedy można wykazać wpływ dni wietrznych, a tym bardziej nie można tego dokonać na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘plyty hpl’

UWZGLĘDNIANIE WILGOTNOŚCI POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO W URZĄDZENIACH WENTYLACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Szczególnie uderzające jest tu minimum letnie dla ściany południowej, co należy przypisać tworzeniu się małego kąta między ścianą, a kierunkiem promieniowania przy wysokim położeniu słońca w lecie. Do określenia wydajności chłodzenia należy przyjąć za podstawę dane z 1 lipca, ponieważ w tym czasie wypada równocześnie silne napromieniowanie słoneczne budynku razem z wysoką temperaturą zewnętrzną. Szkło okienne jest w dużym stopniu przepuszczalne dla promieniowania krótkofalowego w widmie słonecznym, podczas gdy pochłania ono długofalowe promieniowanie cieplne. Dla pojedynczego szkła przyjmuje się zwykle zdolność przepuszczania D = 0,9, dla szkła podwójnego D = 0,81 tak, że z wartości natężenia promieniowania podanych na rys. 7-15 łatwo jest obliczyć napływ ciepła przez powierzchnie okienne. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries