Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘pianka pur producent’

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Dla zagadnień ogrzewniczych wilgotność powietrza zewnętrznego ma mniejsze znaczenie niż temperatura powietrza. zewnętrznego. Wskutek stałej wymiany powietrza wilgotność ta wpływa na wilgotność powietrza w pomieszczeniu; jedynie przy niskich temperaturach zewnętrznych i odpowiednio suchym powietrzu zewnętrznym wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach dla ludzi przy wietrzeniu naturalnym osiąga okresowe wartości poniżej 30% . Inne warunki panują w pomieszczeniach z wietrzeniem wymuszonym. Nawet w pomieszczeniach, w których wytwarza się para wodna, w zależności od wielkości wymiany powietrza, mogą wystąpić niepożądane niskie wilgotności powietrza. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pianka pur producent’

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Ciśnienie pary w powietrzu zewnętrznym leży zwykle poniżej ciśnienia nasycenia. Jedynie podczas mgły albo deszczu i to przeważnie w chłodniejszej parze roku osiąga się okresowo ciśnienie nasycenia i wskutek tego wilgotność względną 100%. Wartość ciśnienia pary zależy od ilości pary wodnej oddawanej w danym okresie z powierzchni ziemi do powietrza. Ilość pary wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, a zatem i przebieg ciśnienia pary w funkcji czasu musi zachowywać się podobnie jak temperatura powietrza, to znaczy w przebiegu dobowym osiąga się maksimum podczas wczesnych godzin popołudniowych, zaś vi okresie rocznym podczas najcieplejszych miesięcy, tj. w lipcu i sierpniu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pianka pur producent’

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

W klimacie środkowoeuropejskim ilości ciepła doprowadzane przez promieniowanie słoneczne do położonego na równinie budynku podczas dni o maksymalnym, obciążeniu grzejnym są tak małe, że przy obliczaniu ogrzewania można je w ogóle pominąć. Jednak przy wyższej temperaturze zewnętrznej, przede wszystkim w porze przejściowej, doprowadzenie ciepła przez promieniowanie wpływa znacznie na ogrzanie pomieszczenia, szczególnie w przypadku dużych powierzchni okiennych w ścianach południowych, południowo-wschodnich i południowo-zachodnich. Materiały budowlane ścian południowych i południowo-wschodnich są zwykle również bardziej suche od pozostałych ścian, a szczególnie od ścian skierowanych na północ. W celu wyrównania tego w rachunku zapotrzebowania ciepła, pomieszczenia skierowane bardziej na północ otrzymują dodatek równy 5%, zaś w pomieszczeniach położonych na południe zakłada się zmniejszenie strat przewodzenia ciepła równe 5 Ufo. W porze przejściowej można najskuteczniej przeciwdziałać przegrzewaniu po- mieszczeń położonych na południe, południowy zachód i południowy wschód, stosując regulację strefową urządzenia ogrzewczego, co zalecano już przy wyrównaniu oddziaływania wiatru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pianka pur producent’

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Zgodnie z badaniami fizycznymi, promieniowanie słoneczne składa się z promieni o różnej długości fal. Chociaż promienie te są całkiem podobne, mogą one jednak – i to w zależności od długości ich fal ; wywoływać różne oddziaływania w naświetlanych ciałach. Odpowiednio też rozróżnia się: 1) promieniowanie oddziałujące chemicznie (długości fal ), < 0,4 fA. 2) promieniowanie niewidzialne albo promieniowanie świetlne (długości fal Je = 0,4 fA. – 0,75 fl) 3) promieniowanie ciemne albo cieplne (długość fal J. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries