Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘nagrzewnica kanałowa wodna’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Magazyny pasz naj właściwiej jest umieszczać wzdłuż dróg łączących paszarnie z oborami i chlewami. Szopy na składowanie siana (zamknięte) powinny znajdować się w odległości co najmniej 60 mb od najbliższych budynków, a gnojowniki – w odległości przynajmniej 50 mb od strony podwietrznej i w części niżej położonej. Sektor magazynowy powinien mieć dobre połączenia drogowe. Działka na ten cel przeznaczona musi być suchai dobrze naświetlana promieniami słońca. Wszystkie budynki tego sektora powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały warunki wygodnego wywozu i. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘nagrzewnica kanałowa wodna’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘nagrzewnica kanałowa wodna’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Obecnie całe budownictwo w kołchozach oparte jest na typowych projektach zatwierdzonych przez Ministerstwo Rolnictwa. Dlatego też ważne jest umieć wybrać właściwy wariant typowego projektu dostosowany do istniejących warunków i potrzeb w zakresie budownictwa. Zapoznajmy się więc z niektórymi wariantami typowych projektów. Szczególnie budynki mieszkalne przedstawione są w bardzo dużej ilości wariantów. Rozróżniamy domy indywidualne, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘nagrzewnica kanałowa wodna’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Typowe projekty wiejskich budynków opracowane są w Sielchozstroj projekt Min. Roln, ZSRR Zarząd Architektury przy Radzie Ministrów RSFSR i w innych zakładach i rozsyłane do prowincjonalnych oddziałów rolnictwa. Każdy typowy projekt, oprócz rysunku rzutów poziomych i pionowych, zawiera także rysunki poszczególnych części (elementów): fundamentćw, ścian, dachu, okien, drzwi itd. , opis techniczny i wykaz materiałów budowlanych oraz obliczenie potrzebnej robocizny. Szczegółowe przestudiowanie typowych projektów dostarcza nie tylko danych co do wyboru typu budynku,lecz orientuje jednocześnie co do kosztów, ilości robót i potrzebnych materiałów. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries