Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘instalbud zabrze’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Magazyny pasz naj właściwiej jest umieszczać wzdłuż dróg łączących paszarnie z oborami i chlewami. Szopy na składowanie siana (zamknięte) powinny znajdować się w odległości co najmniej 60 mb od najbliższych budynków, a gnojowniki – w odległości przynajmniej 50 mb od strony podwietrznej i w części niżej położonej. Sektor magazynowy powinien mieć dobre połączenia drogowe. Działka na ten cel przeznaczona musi być suchai dobrze naświetlana promieniami słońca. Wszystkie budynki tego sektora powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały warunki wygodnego wywozu i. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘instalbud zabrze’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘instalbud zabrze’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Obecnie całe budownictwo w kołchozach oparte jest na typowych projektach zatwierdzonych przez Ministerstwo Rolnictwa. Dlatego też ważne jest umieć wybrać właściwy wariant typowego projektu dostosowany do istniejących warunków i potrzeb w zakresie budownictwa. Zapoznajmy się więc z niektórymi wariantami typowych projektów. Szczególnie budynki mieszkalne przedstawione są w bardzo dużej ilości wariantów. Rozróżniamy domy indywidualne, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘instalbud zabrze’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Typowe projekty wiejskich budynków opracowane są w Sielchozstroj projekt Min. Roln, ZSRR Zarząd Architektury przy Radzie Ministrów RSFSR i w innych zakładach i rozsyłane do prowincjonalnych oddziałów rolnictwa. Każdy typowy projekt, oprócz rysunku rzutów poziomych i pionowych, zawiera także rysunki poszczególnych części (elementów): fundamentćw, ścian, dachu, okien, drzwi itd. , opis techniczny i wykaz materiałów budowlanych oraz obliczenie potrzebnej robocizny. Szczegółowe przestudiowanie typowych projektów dostarcza nie tylko danych co do wyboru typu budynku,lecz orientuje jednocześnie co do kosztów, ilości robót i potrzebnych materiałów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘instalbud zabrze’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘instalbud zabrze’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Ścieki z sortowni i mycia węgla odpływają w ilości 7-8-krotnej w stosunku do wydobytego węgla. W celu zaoszczędzenia wody stosuje się recyrkulację, oczyszczając ścieki za pomocą koagulacji (CaO i NaOH). Jeżeli ścieki nie są oczyszczane, pył i drobny miał węglowy jest unoszony prądem wody na dziesiątki kilometrów. Np. potok Pełcznica, zanieczyszczony pyłem węglowym w Wałbrzychu, wprowadza te zanieczyszczenia do Potoku Strzegomskiego, który z kolei zanieczyszcza Bystrzycę aż do ujścia jej – do Odry; ogółem skoncentrowane zanieczyszczenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘instalbud zabrze’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Przeciętne zanieczyszczenie rzeki może być wyrażone za pomocą wskaźnika rozcieńczenia ścieków, który dla Przemszy w Chełmku wynosi tylko 1,3, dla Odry w Opolu – 9,5, dla Odry w Malczycach – 21, dla Wisły w Krakowie – 24, dla Wisły w Warszawie – 25, Sanu w Stalowej Woli -38, Wisłoku w Rzeszowie – 65. Zanieczyszczenia są bardzo różnorodne (organiczne, nieorganiczne, mieszane), o różnym odczynie (kwaśnym, zasadowym, neutralnym) z większą lub mniejszą ilością zawiesin, często z zawartością substancji trujących (fenole, cyjanki, związki arsenu, sole metali ciężkich itp. ). Przy ujściu Rawy analiza wody tej rzeki (1954 r. ) wykazała 2600 mg/l reszty parowania, 760 mg/l chlorków i 640 mg/I – S04 W wodzie rzek silnie zanieczyszczony , brak jest tlenu bądź też jego zawartość jest niedostateczna dla życia ryb (poniżej 4 mg 02/1, przy temperaturze wody 20°C). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘instalbud zabrze’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Dzięki uprzejmości Galerii Luis Serpa Projectos, Ja-Project i Nogo Organizowanej przez Ja-Project i Nogo, Galeria Luis Serpa Projectos ma przyjemność ogłosić swój drugi wykład POST2000TALKS.
Będą gospodarzem Zoetrope Design Studio.
S Parametrics w praktyce.
we wtorek, 23 listopada 2010 r., o godzinie 18:30 w Lizbonie, w Portugalii.
Więcej opisów wydarzeń po przerwie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘instalbud zabrze’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Jeśli jesteś w okolicy Los Angeles, Muzeum Architektury + Wzornictwa uruchamia swoją najnowszą wystawę.
retrospektywa uhonorowanie Stephena Kannera.
Kanner, oprócz bycia założycielem i prezesem A + D, był także trzecim architektem i dyrektorem Kanner Architects.
Niektóre z jego najbardziej znaczących projektów obejmują sklepy detaliczne PUMA na całym świecie, oprócz jego wkładów do jego rodzinnego środowiska LA.
Wystawa, która potrwa od 4 listopada do 16 stycznia, wyświetli szkice i modele swojej pracy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘instalbud zabrze’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Golem Francuscy architekci Malcotti Roussey związani z Thierrym Ghezą i Territoires (ogrodnikami) podzielili się z nami swoim społecznym i kulturalnym centrum Giromagny, gminy w północno-wschodniej Francji.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Obecność wojskowa pozostawiła silny ślad w miejskim krajobrazie Giromagny.
Bez wielkiej wartości dziedzictwa koszary pozostają historycznymi odniesieniami.
Następnie geografia i historia wprowadzają. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries