Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘hugo wino’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Magazyny pasz naj właściwiej jest umieszczać wzdłuż dróg łączących paszarnie z oborami i chlewami. Szopy na składowanie siana (zamknięte) powinny znajdować się w odległości co najmniej 60 mb od najbliższych budynków, a gnojowniki – w odległości przynajmniej 50 mb od strony podwietrznej i w części niżej położonej. Sektor magazynowy powinien mieć dobre połączenia drogowe. Działka na ten cel przeznaczona musi być suchai dobrze naświetlana promieniami słońca. Wszystkie budynki tego sektora powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały warunki wygodnego wywozu i. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hugo wino’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hugo wino’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Obecnie całe budownictwo w kołchozach oparte jest na typowych projektach zatwierdzonych przez Ministerstwo Rolnictwa. Dlatego też ważne jest umieć wybrać właściwy wariant typowego projektu dostosowany do istniejących warunków i potrzeb w zakresie budownictwa. Zapoznajmy się więc z niektórymi wariantami typowych projektów. Szczególnie budynki mieszkalne przedstawione są w bardzo dużej ilości wariantów. Rozróżniamy domy indywidualne, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hugo wino’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Typowe projekty wiejskich budynków opracowane są w Sielchozstroj projekt Min. Roln, ZSRR Zarząd Architektury przy Radzie Ministrów RSFSR i w innych zakładach i rozsyłane do prowincjonalnych oddziałów rolnictwa. Każdy typowy projekt, oprócz rysunku rzutów poziomych i pionowych, zawiera także rysunki poszczególnych części (elementów): fundamentćw, ścian, dachu, okien, drzwi itd. , opis techniczny i wykaz materiałów budowlanych oraz obliczenie potrzebnej robocizny. Szczegółowe przestudiowanie typowych projektów dostarcza nie tylko danych co do wyboru typu budynku,lecz orientuje jednocześnie co do kosztów, ilości robót i potrzebnych materiałów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hugo wino’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hugo wino’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Przemysł związków azotowych, przy zamkniętym obiegu wody, dostarcza ok: 3 m ścieków na 1 t wyprodukowanego siarczanu amonowego lub 5-10 m – na 1 t saletry amonowej. Ścieki te zawierają arszenik (As20S) siarkowodór, a poza tym niewielkie ilości nawozów azotowych. Wskutek okresowego odprowadzania ścieków przemysłu związków azotowych są one szkodliwe dla odbiornika . Ścieki przemysłu barwników nieorganicznych (farb) mają skład niezwykle różnorodny: zawierają związki ołowiu, arsenu, baru, chromu, żelaza itp. Metody oczyszczania tych ścieków zależą od ich składu . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hugo wino’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Odpływ ścieków zazwyczaj nie jest stały, równomierny i o jednakowym składzie chemicznym. Szczególnie szkodliwe są odpływy okresowe ze względu na dużą koncentrację zanieczyszczeń. Np. ścieki z zakładów mleczarskich odpływają na ogół w ciągu 2-3 godz rannych w ciągu doby. Ścieki z pewnych działów hut, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hugo wino’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Podczas kongresu AIA w Miami mieliśmy okazję przeprowadzić wywiad z Steve em Dumezem, dyrektorem projektu w firmie Eskew + Dumez + Ripple z Nola, która otrzymała swoją FAIA podczas imprezy.
Steve jest guru projektowania.
w EDR, nadzorując projektowanie wszystkich projektów od koncepcji do dokumentacji budowlanej, a według firmy.
jego szkice dłoni we wczesnych fazach projektowania są nieocenione ..
Steve, wraz z partnerami Allenem Eskewem (FAIA) i Markiem Ripple (AIA, LEED AP) skupili swoje wysiłki w obszarze NOLA, nie tylko na swoich budynkach, ale także brali udział w inicjatywach mających na celu odbudowę NOLA. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hugo wino’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Dzięki uprzejmości Ben Walker Ben Walker, z Townsend + Associates Architects, przedstawił swoją propozycję Pod Market w 2009 roku.
New Push.
Wystawa konkursowa dla powstających architektów w ACT w Australii.
Konkurs został zorganizowany przez grupę Faction z rozdziału ACT australijskiego Instytutu Architektów.
Wniosek zdobył pierwszą nagrodę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hugo wino’

Sektor magazynowy powinien miec dobre polaczenia drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Golem Francuscy architekci Malcotti Roussey związani z Thierrym Ghezą i Territoires (ogrodnikami) podzielili się z nami swoim społecznym i kulturalnym centrum Giromagny, gminy w północno-wschodniej Francji.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Obecność wojskowa pozostawiła silny ślad w miejskim krajobrazie Giromagny.
Bez wielkiej wartości dziedzictwa koszary pozostają historycznymi odniesieniami.
Następnie geografia i historia wprowadzają. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries