Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne’

analiza wody

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Przeciętne zanieczyszczenie rzeki może być wyrażone za pomocą wskaźnika rozcieńczenia ścieków, który dla Przemszy w Chełmku wynosi tylko 1,3, dla Odry w Opolu – 9,5, dla Odry w Malczycach – 21, dla Wisły w Krakowie – 24, dla Wisły w Warszawie – 25, Sanu w Stalowej Woli -38, Wisłoku w Rzeszowie – 65. Zanieczyszczenia są bardzo różnorodne (organiczne, nieorganiczne, mieszane), o różnym odczynie (kwaśnym, zasadowym, neutralnym) z większą lub mniejszą ilością zawiesin, często z zawartością substancji trujących (fenole, cyjanki, związki arsenu, sole metali ciężkich itp. ). Przy ujściu Rawy analiza wody tej rzeki (1954 r. ) wykazała 2600 mg/l reszty parowania, 760 mg/l chlorków i 640 mg/I – S04 W wodzie rzek silnie zanieczyszczony , brak jest tlenu bądź też jego zawartość jest niedostateczna dla życia ryb (poniżej 4 mg 02/1, przy temperaturze wody 20°C). Potoki i małe rzeki (odbiorniki ścieków cukrowniczych) są przez kilka miesięcy jesiennych i zimowych (zwłaszcza pod lodem) całkowicie pozbawione tlenu. [podobne: drzwi poznań, drzwi warszawa, drzwi wewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne’

analiza wody

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Dla zagadnień ogrzewniczych wilgotność powietrza zewnętrznego ma mniejsze znaczenie niż temperatura powietrza. zewnętrznego. Wskutek stałej wymiany powietrza wilgotność ta wpływa na wilgotność powietrza w pomieszczeniu; jedynie przy niskich temperaturach zewnętrznych i odpowiednio suchym powietrzu zewnętrznym wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach dla ludzi przy wietrzeniu naturalnym osiąga okresowe wartości poniżej 30% . Inne warunki panują w pomieszczeniach z wietrzeniem wymuszonym. Nawet w pomieszczeniach, w których wytwarza się para wodna, w zależności od wielkości wymiany powietrza, mogą wystąpić niepożądane niskie wilgotności powietrza. Powietrze nawiewane należy wtedy nawilżać czy to ze względów higienicznych, czy też produkcyjnych. Do obliczeń i do pracy takich urządzeń, do których należą wszystkie urządzenia klimatyzacyjne, wilgotność powietrza zewnętrznego jest prawie tak samo ważna jak jego temperatura.
OKREŚLANIE WILGOTNOSCI POWIETRZA Wilgotność powietrza jako czynnik meteorologiczny mierzy się na stacjach meteorologicznych w tym samym czasie obserwacji co i tempera- turę powietrza, a mianowicie o godzinie 7, 14 i 21. Za najdokładniejszy przyrząd pomiarowy uważany jest psychrometr Assmanna. Najpierw określa się cząstkowe ciśnienie pary wodnej W publikacjach meteorologicznych podaje się najczęściej dla określenia wilgotności powietrza ciśnienie pary Pw i wilgotność względną sp, Ważną dla wentylacji zawartość wody w kG na kG suchego powietrza i entalpię w kcal na kG suchego powietrza można obliczyć za pomocą tych wartości Roczne i miesięczne klimatyczne średnie wartości ciśnienia pary i wartości wilgotności względnej dla dużej liczby miejscowości niemieckich zawiera podręcznik Handbuch der Klimakunde des Deutschen Reiches. [podobne: Drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne, drzwi wewnętrzne DRE ]

Comments Off

« Previous Entries