Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne DRE’

Przemysl zwiazków azotowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Przemysł związków azotowych, przy zamkniętym obiegu wody, dostarcza ok: 3 m ścieków na 1 t wyprodukowanego siarczanu amonowego lub 5-10 m – na 1 t saletry amonowej. Ścieki te zawierają arszenik (As20S) siarkowodór, a poza tym niewielkie ilości nawozów azotowych. Wskutek okresowego odprowadzania ścieków przemysłu związków azotowych są one szkodliwe dla odbiornika . Ścieki przemysłu barwników nieorganicznych (farb) mają skład niezwykle różnorodny: zawierają związki ołowiu, arsenu, baru, chromu, żelaza itp. Metody oczyszczania tych ścieków zależą od ich składu . Ze względu na szkodliwe działanie na odbiornik ścieki te muszą być uprzednio oczyszczone i zneutralizowane. [przypisy: drzwi wejściowe poznań, drzwi do kabiny prysznicowej, drzwi wewnętrzne DRE ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne DRE’

Przemysl zwiazków azotowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Ścieki przemysłu sodowego powstają w znacznych ilościach: 10 m3/t sody kalcynowanej, w tym 10% ścieków silnie zanieczyszczonych. Poza tym ok. 12 m ścieków na 1 t amoniaku. Główne zanieczyszczenia to CaC12 i NaCI. W wodzie odbiornika zwiększa się zawartość soli, wzrasta twardość i pR. Nadmierna koncentracja CaC12 jest szkodliwa dla rybostanu. Ścieki z produkcji kwasu siarkowego, zależnie od metody produkcji (wieżowa, kontaktowa), są bardziej lub mniej kwaśne . Ilość ścieków wynosi 60-75 m3/t produktu, przy zastosowaniu pierwszej metody, a 139 m3/t – przy metodzie drugiej. Jeżeli stosowane jest zawracanie wody, ilość . ścieków zmniejsza się do 20-25010. Zarówno sucha pozostałość jak i ilość zawiesiny jest stosunkowo nieznaczna i ścieki po zobojętnieniu – na złożach zasadowych z wapnia lub dolomitu – nie zanieczyszczają odbiornika w sposób szkodliwy. [przypisy: drzwi wewnętrzne DRE, drzwi do kabiny prysznicowej, drzwi zewnętrzne ]

Comments Off

« Previous Entries