Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne DRE sklep’

Scieki z fabryk tworzyw i wlókien sztucznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Ścieki z fabryk tworzyw i włókien sztucznych wyróżniają się dużą wartością BZT i ujemnie wpływają na odbiornik oraz na budowle betonowe. Ponadto zawierają związki działające toksycznie, przede wszystkim H2S. Przy produkcji włókien, wiskozowych szczególnie szkodliwe są wielosiarczki sodowe powstające w czasie desulfuracji. Niszczą również życie biologiczne związki cynku, wolny kwas siarkowy oraz; dwusiarczek węgla. Unieszkodliwienie tych ścieków opiera się głównie na odzysku chemikaliów stosowanych w procesach technologicznych. Ścieki z, fabryk tkanin bawełnianych i wełnianych należy starannie oczyszczać przed skierowaniem do odbiornika. Przy oczyszczaniu mechanicznym ścieków z przemysłu bawełnianego (po rozcieńczeniu) stosuje się koagulację (jako koagulant – zazwyczaj CaO). Dalsze oczyszczanie następuje w . osadnikach. Oczyszczanie biologiczne przeprowadza się po zmieszaniu ze ściekami miejskimi. [hasła pokrewne: drzwi balkonowe, drzwi szklane przesuwne, drzwi wewnętrzne DRE sklep ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne DRE sklep’

Scieki z fabryk tworzyw i wlókien sztucznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Ścieki przemysłu naftowego ze względu na ich szkodliwość muszą być przed skierowaniem do odbiornika bezwarunkowo oczyszczone. Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych ze względu na ich różnorodność i jakość oraz stosowanie nowych metod technologicznych i na zwiększający się z roku na rok zakres produkcji stanowi jeden z trudniejszych działów technologii ścieków. Zagadnienia związane z oczyszczaniem tych ścieków powinny być rozwiązywane przez doświadczonych specjalistów w projektowaniu i budowie urządzeń oczyszczających. W zakładach przemysłowych pożądane jest stosowanie takich metod produkcyjnych, aby ilość ścieków była możliwie mała, przy jednoczesnym najmniejszym ich stężeniu. [przypisy: drzwi szklane przesuwne, drzwi wewnętrzne DRE sklep, Drzwi wejściowe ]

Comments Off

« Previous Entries