Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘drzwi wejściowe poznań’

Przemysl zwiazków azotowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Przemysł związków azotowych, przy zamkniętym obiegu wody, dostarcza ok: 3 m ścieków na 1 t wyprodukowanego siarczanu amonowego lub 5-10 m – na 1 t saletry amonowej. Ścieki te zawierają arszenik (As20S) siarkowodór, a poza tym niewielkie ilości nawozów azotowych. Wskutek okresowego odprowadzania ścieków przemysłu związków azotowych są one szkodliwe dla odbiornika . Ścieki przemysłu barwników nieorganicznych (farb) mają skład niezwykle różnorodny: zawierają związki ołowiu, arsenu, baru, chromu, żelaza itp. Metody oczyszczania tych ścieków zależą od ich składu . Ze względu na szkodliwe działanie na odbiornik ścieki te muszą być uprzednio oczyszczone i zneutralizowane. [przypisy: drzwi wejściowe poznań, drzwi do kabiny prysznicowej, drzwi wewnętrzne DRE ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi wejściowe poznań’

Przemysl zwiazków azotowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Odpływ ścieków zazwyczaj nie jest stały, równomierny i o jednakowym składzie chemicznym. Szczególnie szkodliwe są odpływy okresowe ze względu na dużą koncentrację zanieczyszczeń. Np. ścieki z zakładów mleczarskich odpływają na ogół w ciągu 2-3 godz rannych w ciągu doby. Ścieki z pewnych działów hut, np. z trawialni, są w licznych przypadkach odprowadzane raz na tydzień, a nawet rzadziej. Bzura zanieczyszczona w górnym biegu ściekami przemysłu chemicznego i włókienniczego zawiera ogromną Ilość suchej pozostałości i zawiesiny dochodzącej do 5000 mg/l. Zawartość poszczególnych składników waha się w szerokich granicach, np. chlorków od 680 do 1697 mg/l, siarczanów od 21 do 1353 mg/l, zaś odczyn pH od 2,06 do 7,76. Duże stężenie chlorku wapnia w Noteci wpływa niszcząco na rybostan tej rzeki, a ponadto na obniżenie plonu traw z łąk nadrzecznych; trawy z tych łąk mają specyficzny skład chemiczny, który pływa ujemnie na hodowlę bydła (ronienia). Zanieczyszczenie rzek rozciąga się nieraz na setki kilometrów. [więcej w: drzwi wejściowe poznań, drzwi tarasowe, drzwi przesuwane ]

Comments Off

« Previous Entries