Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘drzwi tarasowe’

Wykorzystanie rozcienczonych scieków poprodukcyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Wykorzystanie rozcieńczonych ścieków poprodukcyjnych Ścieki poprodukcyjne rozcieńczone wodami rzecznymi często zawierają znaczne ilości składników niepożądanych, a nawet szkodliwych. Pomimo tak – zdawałoby się – niekorzystnego składu dla rolniczego użytkowania, wyniki nawodniania traw na łąkach nadbrzeżnych należy zaliczyć do bardzo dobrych. Niekiedy dobre wyniki oczyszczania ścieków przemysłowych uzyskuje się przy nawodnianiu upraw leśnych. Na przykład ścieki z fabryki czekolady i cukierków w Westfalia zostały dobrze oczyszczone w lesie mieszanym, przy czym przyrost masy drewna drzew nawodnianych znacznie wzrósł. Stosowana wysokość dawki rocznej była niska: 2000-6000 mś/ha, zależnie od gatunku drzew nawodnianych . Ścieki jednej z fabryk przetworów mięsnych były dobrze i sposób mało kłopotliwy oczyszczane w USA w lesie dębowym. Przyrosty drzew nawodnianych w porównaniu z nienawodnianymi były znacznie większe . [patrz też: drzwi tarasowe, drzwi zewnętrzne, drzwi chłodnicze ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi tarasowe’

Wykorzystanie rozcienczonych scieków poprodukcyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Ścieki z fabryki celulozy we Włocławku zanieczyszczają Wisłę, przy niskich stanach wody, aż do ujścia, tj. na dług. 260 km. Wprawdzie stopień zanieczyszczenia w miarę zwiększania się odległości maleje, to jednak wskutek znacznej koncentracji oraz wskutek działania składników antybiotycznych zawartych często w ściekach przemysłowych, proces samooczyszczania przebiega powoli i na znacznej długości. Zmniejszenie zdolności samooczyszczania występuje szczególnie jaskrawo podczas stanów niżówkowych. Miarą stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych ściekami bytowo-gospodarczymi jest ładunek ścieków. Jest to, jak już wyżej podano, liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji miejskiej przypadająca na 1 lisek objętości przepływu w odbiorniku przy niskim stanie wody. [patrz też: drzwi tarasowe, drzwi stalowe, drzwi poznań ]

Comments Off

« Previous Entries