Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘drzwi przesuwane’

Scieki z sortowni i mycia wegla

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

Ścieki z sortowni i mycia węgla odpływają w ilości 7-8-krotnej w stosunku do wydobytego węgla. W celu zaoszczędzenia wody stosuje się recyrkulację, oczyszczając ścieki za pomocą koagulacji (CaO i NaOH). Jeżeli ścieki nie są oczyszczane, pył i drobny miał węglowy jest unoszony prądem wody na dziesiątki kilometrów. Np. potok Pełcznica, zanieczyszczony pyłem węglowym w Wałbrzychu, wprowadza te zanieczyszczenia do Potoku Strzegomskiego, który z kolei zanieczyszcza Bystrzycę aż do ujścia jej – do Odry; ogółem skoncentrowane zanieczyszczenia. obejmują 81 km biegu rzek. Ścieki z koksowni odpływają w ilości ok. 1,5 m na 1 t surowca, przy częściowej recyrkulacji. Ścieki te zawierają fenol, który powinien być odzyskiwany. Ścieki z oczyszczalni gazów (przy wytapianiu rudy w wielkich piecach) odpływają w ilości 4–8 m3 na 1000 m oczyszczonego gazu; ścieki te są nieznacznie zanieczyszczone zawiesiną, natomiast zawierają zanieczyszczenia fenolowe, cyjanowe i rodanowe (CNS). [przypisy: drzwi warszawa, drzwi szklane przesuwne, drzwi przesuwane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi przesuwane’

Scieki z sortowni i mycia wegla

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

Odpływ ścieków zazwyczaj nie jest stały, równomierny i o jednakowym składzie chemicznym. Szczególnie szkodliwe są odpływy okresowe ze względu na dużą koncentrację zanieczyszczeń. Np. ścieki z zakładów mleczarskich odpływają na ogół w ciągu 2-3 godz rannych w ciągu doby. Ścieki z pewnych działów hut, np. z trawialni, są w licznych przypadkach odprowadzane raz na tydzień, a nawet rzadziej. Bzura zanieczyszczona w górnym biegu ściekami przemysłu chemicznego i włókienniczego zawiera ogromną Ilość suchej pozostałości i zawiesiny dochodzącej do 5000 mg/l. Zawartość poszczególnych składników waha się w szerokich granicach, np. chlorków od 680 do 1697 mg/l, siarczanów od 21 do 1353 mg/l, zaś odczyn pH od 2,06 do 7,76. Duże stężenie chlorku wapnia w Noteci wpływa niszcząco na rybostan tej rzeki, a ponadto na obniżenie plonu traw z łąk nadrzecznych; trawy z tych łąk mają specyficzny skład chemiczny, który pływa ujemnie na hodowlę bydła (ronienia). Zanieczyszczenie rzek rozciąga się nieraz na setki kilometrów. [więcej w: drzwi wejściowe poznań, drzwi tarasowe, drzwi przesuwane ]

Comments Off

« Previous Entries