Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘drzwi poznań’

analiza wody

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Przeciętne zanieczyszczenie rzeki może być wyrażone za pomocą wskaźnika rozcieńczenia ścieków, który dla Przemszy w Chełmku wynosi tylko 1,3, dla Odry w Opolu – 9,5, dla Odry w Malczycach – 21, dla Wisły w Krakowie – 24, dla Wisły w Warszawie – 25, Sanu w Stalowej Woli -38, Wisłoku w Rzeszowie – 65. Zanieczyszczenia są bardzo różnorodne (organiczne, nieorganiczne, mieszane), o różnym odczynie (kwaśnym, zasadowym, neutralnym) z większą lub mniejszą ilością zawiesin, często z zawartością substancji trujących (fenole, cyjanki, związki arsenu, sole metali ciężkich itp. ). Przy ujściu Rawy analiza wody tej rzeki (1954 r. ) wykazała 2600 mg/l reszty parowania, 760 mg/l chlorków i 640 mg/I – S04 W wodzie rzek silnie zanieczyszczony , brak jest tlenu bądź też jego zawartość jest niedostateczna dla życia ryb (poniżej 4 mg 02/1, przy temperaturze wody 20°C). Potoki i małe rzeki (odbiorniki ścieków cukrowniczych) są przez kilka miesięcy jesiennych i zimowych (zwłaszcza pod lodem) całkowicie pozbawione tlenu. [podobne: drzwi poznań, drzwi warszawa, drzwi wewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi poznań’

analiza wody

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Ścieki przemysłu naftowego wywierają szczególnie ujemny wpływ na odbiornik: błonki olejów mineralnych uniemożliwiają wykorzystanie odbiornika do celów sportu i turystyki, a ponadto utrudniają korzystanie z urządzeń sportowych osiadając na plażach. Bydło pojone wodą rzeczną zanieczyszczoną tymi ściekami często zapada na śmiertelne choroby przewodu pokarmowego. Również woda zanieczyszczona związkami oleistymi pochodzącymi z ropy naftowej jest niezdatna do nawodniania użytków rolnych, a to ze względu na pokrycie powierzchni gleby oraz części nadziemnych roślin błonkami nie przepuszczającymi powietrza. Stosowany przy rafinacji ropy naftowej furfurol zanieczyszcza wody powierzchniowe w szczególnie silnym stopniu: nawet stężenia 0,001-0,002010 furfurolu powodują śnięcie ryb i owadów wodnych. [podobne: drzwi poznań, drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi szklane przesuwne ]

Comments Off

« Previous Entries