Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘drzwi drewniane zewnętrzne’

Scieki przemyslu naftowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Ścieki przemysłu naftowego wywierają szczególnie ujemny wpływ na odbiornik: błonki olejów mineralnych uniemożliwiają wykorzystanie odbiornika do celów sportu i turystyki, a ponadto utrudniają korzystanie z urządzeń sportowych osiadając na plażach. Bydło pojone wodą rzeczną zanieczyszczoną tymi ściekami często zapada na śmiertelne choroby przewodu pokarmowego. Również woda zanieczyszczona związkami oleistymi pochodzącymi z ropy naftowej jest niezdatna do nawodniania użytków rolnych, a to ze względu na pokrycie powierzchni gleby oraz części nadziemnych roślin błonkami nie przepuszczającymi powietrza. Stosowany przy rafinacji ropy naftowej furfurol zanieczyszcza wody powierzchniowe w szczególnie silnym stopniu: nawet stężenia 0,001-0,002010 furfurolu powodują śnięcie ryb i owadów wodnych. [podobne: drzwi poznań, drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi szklane przesuwne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi drewniane zewnętrzne’

Scieki przemyslu naftowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

W rzekach zanieczyszczonych turbiny, kraty, zasuw itp. urządzenia zakładów wodnych wskutek korozji -już po kilku latach ulegają zniszczeniu. Na podobne straty narażony jest również tabor żeglugi. Wody takie zamiast służyć powszechnemu użytkowaniu i tworzyć ozdobę krajobrazu zostały zamienione w kanały brudnej, niejednokrotnie cuchnącej wody. Rzeki zanieczyszczone nie mogą służyć do sportów wodnych i kąpieli. Kąpiel w tych wodach ze względu na możność zakażenia się m. in. leptospirozą (żółtaczką zakaźną) jest bardzo niebezpieczna. Zostało stwierdzone, że nasilenie gruźlicy jest większe w sąsiedztwie potoku – zbiornika ścieków ,ze szpitali chorych na gruźlicę. W innych przypadkach-rozprowadzane były rzekami dur brzuszny, paraliż dziecięcy, białaczka oraz wąglik i zaraźliwe choroby zwierzęce. Wody gruntowe są w wielu przypadkach zanieczyszczone przede wszystkim przez nagromadzenie nieczystości na podwórzach, nieszczelności dołów ustępowych, gnojowni i wylewania pomyj. W nieskanalizowanym Otwocku większość studzien (pomimo na ogół higienicznego czerpania wody za pomocą pomp) ma wodę zanieczyszczoną i zdatną do użytku dopiero po przegotowaniu. Zanieczyszczenia powierzchni z wodami opadowymi przenikają w głąb przepuszczalnej gleby piaszczystej i zakażają wody gruntowe. Przenikanie ludzkiego i zwierzęcego moczu . do studzien w osiedlach wiejskich jest szczególnie niebezpieczne. Urochrom (barwnik moczu) powoduje epidemiczne występowanie wola i choroby Basedowa. Wysokie stężenie azotanów w wódzie studzienne] jest wskaźnikiem zagrożenia . [więcej w: drzwi do kabiny prysznicowej, drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi tarasowe ]

Comments Off

« Previous Entries