Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘drzwi do kabiny prysznicowej’

Przemysl zwiazków azotowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Przemysł związków azotowych, przy zamkniętym obiegu wody, dostarcza ok: 3 m ścieków na 1 t wyprodukowanego siarczanu amonowego lub 5-10 m – na 1 t saletry amonowej. Ścieki te zawierają arszenik (As20S) siarkowodór, a poza tym niewielkie ilości nawozów azotowych. Wskutek okresowego odprowadzania ścieków przemysłu związków azotowych są one szkodliwe dla odbiornika . Ścieki przemysłu barwników nieorganicznych (farb) mają skład niezwykle różnorodny: zawierają związki ołowiu, arsenu, baru, chromu, żelaza itp. Metody oczyszczania tych ścieków zależą od ich składu . Ze względu na szkodliwe działanie na odbiornik ścieki te muszą być uprzednio oczyszczone i zneutralizowane. [przypisy: drzwi wejściowe poznań, drzwi do kabiny prysznicowej, drzwi wewnętrzne DRE ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi do kabiny prysznicowej’

Przemysl zwiazków azotowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

W rzekach zanieczyszczonych turbiny, kraty, zasuw itp. urządzenia zakładów wodnych wskutek korozji -już po kilku latach ulegają zniszczeniu. Na podobne straty narażony jest również tabor żeglugi. Wody takie zamiast służyć powszechnemu użytkowaniu i tworzyć ozdobę krajobrazu zostały zamienione w kanały brudnej, niejednokrotnie cuchnącej wody. Rzeki zanieczyszczone nie mogą służyć do sportów wodnych i kąpieli. Kąpiel w tych wodach ze względu na możność zakażenia się m. in. leptospirozą (żółtaczką zakaźną) jest bardzo niebezpieczna. Zostało stwierdzone, że nasilenie gruźlicy jest większe w sąsiedztwie potoku – zbiornika ścieków ,ze szpitali chorych na gruźlicę. W innych przypadkach-rozprowadzane były rzekami dur brzuszny, paraliż dziecięcy, białaczka oraz wąglik i zaraźliwe choroby zwierzęce. Wody gruntowe są w wielu przypadkach zanieczyszczone przede wszystkim przez nagromadzenie nieczystości na podwórzach, nieszczelności dołów ustępowych, gnojowni i wylewania pomyj. W nieskanalizowanym Otwocku większość studzien (pomimo na ogół higienicznego czerpania wody za pomocą pomp) ma wodę zanieczyszczoną i zdatną do użytku dopiero po przegotowaniu. Zanieczyszczenia powierzchni z wodami opadowymi przenikają w głąb przepuszczalnej gleby piaszczystej i zakażają wody gruntowe. Przenikanie ludzkiego i zwierzęcego moczu . do studzien w osiedlach wiejskich jest szczególnie niebezpieczne. Urochrom (barwnik moczu) powoduje epidemiczne występowanie wola i choroby Basedowa. Wysokie stężenie azotanów w wódzie studzienne] jest wskaźnikiem zagrożenia . [więcej w: drzwi do kabiny prysznicowej, drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi tarasowe ]

Comments Off

« Previous Entries