Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘drzwi chłodnicze’

Wykorzystanie rozcienczonych scieków poprodukcyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Wykorzystanie rozcieńczonych ścieków poprodukcyjnych Ścieki poprodukcyjne rozcieńczone wodami rzecznymi często zawierają znaczne ilości składników niepożądanych, a nawet szkodliwych. Pomimo tak – zdawałoby się – niekorzystnego składu dla rolniczego użytkowania, wyniki nawodniania traw na łąkach nadbrzeżnych należy zaliczyć do bardzo dobrych. Niekiedy dobre wyniki oczyszczania ścieków przemysłowych uzyskuje się przy nawodnianiu upraw leśnych. Na przykład ścieki z fabryki czekolady i cukierków w Westfalia zostały dobrze oczyszczone w lesie mieszanym, przy czym przyrost masy drewna drzew nawodnianych znacznie wzrósł. Stosowana wysokość dawki rocznej była niska: 2000-6000 mś/ha, zależnie od gatunku drzew nawodnianych . Ścieki jednej z fabryk przetworów mięsnych były dobrze i sposób mało kłopotliwy oczyszczane w USA w lesie dębowym. Przyrosty drzew nawodnianych w porównaniu z nienawodnianymi były znacznie większe . [patrz też: drzwi tarasowe, drzwi zewnętrzne, drzwi chłodnicze ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi chłodnicze’

Wykorzystanie rozcienczonych scieków poprodukcyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Rozcieńczone wody pogazowe mogą być wykorzystywane z dużym pożytkiem w warzywnictwie, sadownictwie i rolnictwie, m. in. do nawodniania szpinaku, sałaty, truskawek, marchwi itp. roślin, a również drzew i krzewów owocowych. Ścieki z zakładów koksochemicznych zawierają 0,8- 1,0 g/l NH3, lecz równocześnie dużo chlorków (do 4,5 gil) i innych związków szkodliwych dla roślin (fenole, cyjanki, siarczki itp. ). Ścieki te tylko w dużym rozcieńczeniu mogą być wykorzystane w rolnictwie. Ścieki z fabryk związków azotowych zawierają obok cennych dla roślin połączeń azotowych znaczną ilość chlorków i siarczanów. Ścieki te mogą być użytkowane rolniczo po odpowiednim rozcieńczeniu. Ścieki z kopalni węgla, rud, salin i zakładów wstępnej przeróbki rud zawierają różne związki szkodliwe. Ścieki te mogą znaleźć zastosowanie do nawodnień roślin . jedynie po przejściu przez osadniki, zneutralizowaniu i odpowiednim rozcieńczeniu. Jak wynika z podanego wyżej przeglądu różnych rodzajów ścieków poprodukcyjnych, w większości mogą one być z pożytkiem wykorzystywane w rolnictwie bezpośrednio lub po oczyszczeniu wstępnym i zneutralizowaniu. [podobne: drzwi chłodnicze, drzwi stalowe, drzwi wewnętrzne DRE sklep ]

Comments Off

« Previous Entries