Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘dom w tymianku blog’

Koszt budowy elektrowni i urzadzen elektrycznych

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Koszt budowy elektrowni i urządzeń elektrycznych wchodzi do bilansu tych instytucji, których środki zostały zużyte na budowę. W razie braków wystarczających środków kołchoz może otrzymać pożyczkę z Sielchozbanku na następujących warunkach: 1. Kredytu udziela się na okres 8 lat, przy czym spłaty rozpoczyna się dopiero z początkiem 3 roku. Procentami od pożyczki uznaje się bank, a obciąża kołchoz licząc kwartalnie 30f0 rocznie. Ogólna suma kredytu nie przewyższa 50% kosztu elektryfikacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dom w tymianku blog’

Koszt budowy elektrowni i urzadzen elektrycznych

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Mając gotowy projekt i kosztorys należy opracować harmonogram robót, w którym zaplanowuje się kolejność robót w poszczególnych obiektach i terminy ich wykonania. Przy opracowywaniu harmonogramu należy zestawić obliczenia ilości poszczególnych rodzajów robót oraz wybrać najwłaściwszy sposób ich wykonania, a posiadając potrzebne materiały można już całkowicie ustalić kolejność wykonywania robót. Te poszczególne zaplanowania stanowią istotną podstawę do opracowania harmonogramu robót. W celu zapewnienia ścisłego wykonania robót według opracowanego harmonogramu należy przewidzieć ścisłe terminy dostaw materiałów oraz terminowego przygotowania siły roboczej. Potrzebne ilości materiałów budowlanych i siły roboczej ustala się na podstawie projektów i kosztorysów , a terminy ich dostaw według opracowanego harmonogramu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dom w tymianku blog’

Koszt budowy elektrowni i urzadzen elektrycznych

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dom w tymianku blog’

Koszt budowy elektrowni i urzadzen elektrycznych

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

ORGANIZACJA BUDOWNICTWA W KOŁCHOZIE WARUNKI TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW WIEJSKICH Każda budowla musi mieć swoją podstawę dostatecznie wytrzymałą i ustabilizowaną, aby budynek nie osiadł. Podstawa ta może być naturalna, gdy budynek stawia się bezpośrednio na gruncie, i osiągnięta sztucznie, gdy stosuje się specjalne zabiegi umacniające w celu uzyskania potrzebnej wytrzymałości, jak np. podsypywanie i ubijanie szutru itp. W budownictwie wiejskim w większości wypadków buduje się na podstawie naturalnej, gdyż umocnienia sztuczne powodują poważną zwyżkę kosztów budowy. Budowle wiejskie są lekkie, a więc ich podstawą naturalną może być każdy stały grunt o średniej wytrzymałości. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries