Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘bramy garażowe’

Scieki z przemyslu welnianego

Posted in Uncategorized  by admin
July 16th, 2016

Ścieki z przemysłu wełnianego należy pozbawiać tłuszczu (z mycia wełny) w osadnikach z przedmuchiwaniem sprężonym powietrzem; następnie stosuje się koagulację i osadniki ; wtórne. Syntetyczne środki powierzchniowo-czynne, detergenty, szybko rozpowszechniające się w przemyśle maszynowym, metalowym, włókienniczym, naftowym, kosmetycznym, garbarskim oraz w przemyśle środków piorących a również w gospodarstwach domowych i w zakładach komunalnych, odprowadzane do wód powierzchniowych zmniejszają adsorpcje tlenu z powietrza i zatruwają żywe organizmy . W Polsce są stosowane najczęściej detergenty typu niejonowego (pozostałe: anionowe i kationowe), oparte na tlenku etylu, jak np. alfenol, oleinol, stenol itp. zastępujące mydło a znacznie tańsze. W celu zwiększenia efektu piorącego do detergentów dodawane są zazwyczaj różne środki, np. węglan sodu, fosforan sodu itp. [przypisy: ogrodzenia betonowe, bramy garażowe, drzwi zewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bramy garażowe’

Scieki z przemyslu welnianego

Posted in Uncategorized  by admin
July 16th, 2016

Uszczelnienie łożysk rzecznych namułem ściekowym uniemożliwia praktycznie budowę ujęć tzw. sztucznych wód gruntowych na brzegu rzek. Wydajność już istniejących urządzeń, np. we Wrocławiu w dolinie rzek Odry i Oławy, wskutek zanieczyszczenia wody rzecznej i uszczelnienia koryta zmniejsza się znacznie i grozi pozbawieniem możliwości zaopatrzenia w wodę części ludności i zakładów przemysłowych. Ujęcie wód zanieczyszczonych do zaopatrzenia w wodę ludności i przemysłu jest w wielu przypadkach praktycznie niemożliwe, ze względu na koszty . oczyszczania 5-6-krotnie wyższe od kosztu uzdatniania wody słabo zanieczyszczonej . Woda w studniach nadbrzeżnych jest zazwyczaj brudna i nie nadaje się do użytku. [więcej w: drzwi zewnętrzne, bramy garażowe, drzwi wewnętrzne DRE ]

Comments Off

« Previous Entries