Architekci
Architektura oraz architekci

Określenie wydajności chłodzenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2018

Szczególnie uderzające jest tu minimum letnie dla ściany południowej, co należy przypisać tworzeniu się małego kąta między ścianą, a kierunkiem promieniowania przy wysokim położeniu słońca w lecie. Do określenia wydajności chłodzenia należy przyjąć za podstawę dane z 1 lipca, ponieważ w tym czasie wypada równocześnie silne napromieniowanie słoneczne budynku razem z wysoką temperaturą zewnętrzną. Szkło okienne jest w dużym stopniu przepuszczalne dla promieniowania krótkofalowego w widmie słonecznym, podczas gdy pochłania ono długofalowe promieniowanie cieplne. Dla pojedynczego szkła przyjmuje się zwykle zdolność przepuszczania D = 0,9, dla szkła podwójnego D = 0,81 tak, że z wartości natężenia promieniowania podanych na rys. 7-15 łatwo jest obliczyć napływ ciepła przez powierzchnie okienne. Rzucające cień występy budynku, przesłony itp. należy uwzględniać odrębnie. Ściana budynku, na którą padają promienie słoneczne, nie przejmuje całego występującego promieniowania słonecznego, lecz odbija część promieni. Pobór ciepła przez ścianę jest określony zdolnością pochłaniania A powierzchni zewnętrznej. Wynosi ona: dla powierzchni ciemnych (np. dachów krytych papą) A = 0,9, dla powierzchni szarych (również pomalowanych na czerwono i zielono) A = 0,7, dla powierzchni jasnych A = 0,5. Dla ścian budynków w najczęstszych przypadkach przyjmuje się A = 0,7, ponieważ powierzchnie zewnętrzne pomalowane na jasny kolor są zwykle zabrudzone i zachowują się jako powierzchnie szare. Jeśli ściana pod wpływem promieni słonecznych nagrzeje się do temperatur wyższych od temperatury powietrza zewnętrznego, wtedy oddaje ona na zewnątrz część pobranego ciepła przez konwekcję i promieniowanie. [przypisy: atosiban, wyposażenie stajni, aprepitant ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aprepitant atosiban wyposażenie stajni