Architekci
Architektura oraz architekci

ŚREDNIE ROCZNE ABSOLUTNE TEMPERATURY EKSTREMALNE POWIETRZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Średnie temperatury zimowe we wszystkich przytoczonych miejscowościach leżą kilka stopni powyżej zera. Jednak obliczenia zapotrzebowania ciepła potrzebne do projektowania urządzeń ogrzewczych nie opierają się na tej temperaturze, gdyż wtedy urządzenia zawodziłyby przy większych mrozach, ale opierają się na normie DIN 4701 i podanych w niej średnich najniższych temperaturach zimowych, które są prawie równe wartości średnich rocznych temperatur minimalnych dla dłuższego okresu czasu. Zgodnie z doświadczeniami, metoda taka daje wystarczającą gwarancję. że urządzenia również będą działały przy występujących w rzadkich przypadkach jeszcze niższych temperaturach, ponieważ szczyty temperatury minimalnej mogą być po- kryte wskutek pojemności cieplnej budynku i palenia bez przerw, Stosowanie najniższych absolutnych temperatur zimowych prowadziłoby do zbyt kosztownych urządzeń. Różnica między średnimi i absolutnymi najniższymi wartościami rocznymi wynosi dla większości miejscowości 9 – 11 oc, Wydaje się celowe umieszczenie w tej tablicy również średnich i absolutnych maksimów rocznych temperatury. Wartości te mają istotne znaczenie dla techniki wentylacyjnej, ponieważ pozwalają zorientować się, jakie najwyższe temperatury zewnętrzne trzeba Uczyć przy pracy w lecie oraz – jeśli chodzi o urządzenie chłodnicze – Q ile stopni musi być ochłodzone powietrze przed wprowadzeniem go do pomieszczenia i jakiej wydajności chłodniczej trzeba dostarczyć w skrajnym przypadku. Dla uzupełnienia ostatnia kolumna zawiera liczbę dni gorących, w których temperatura osiąga wartość przynajmniej 25°C. Podczas takich dni wiele budynków nagrzewa się tak bardzo, że nawet w niezbyt zagęszczonych pomieszczeniach temperatura może wzrosnąć powyżej poziomu znośnego dla ludzi. W przeciwieństwie do znacznych różnic między rocznymi średnimi i absolutnymi wartościami minimalnymi temperatury, występującymi w zimie, przedział między średnimi i absolutnymi wartościami szczytowymi w lecie jest mały (ok. 3 -5°C) we wszystkich miejscowościach. Ponadto prawie nieodczuwalny jest wpływ czynników klimatycznych na roczne maksima temperatury. Jedynym wyjątkiem są miejscowości na wybrzeżu, gdzie temperatury są nieco niższe. W całych Niemczech przy obliczaniu urządzeń wentylacyjnych, związanych z chłodzeniem, jako temperaturę zewnętrzną przyjmuje się średnią roczną temperaturę maksymalną równą 32°C. Jedynie dla miejscowości przybrzeżnych należy przyjąć nieco niższą wartość temperatury. Liczbę dni, podczas których ze względu na wysoką temperaturę zewnętrzną trzeba się Uczyć z silniejszym chłodzeniem powietrza zewnętrznego, można założyć jako równą 30 – 40. Wartość ta jest również nieco niższa dla miejscowości nadbrzeżnych. [przypisy: drzwi garażowem, klimatyzator przenośny bez rury odprowadzającej, styropian współczynnik przewodzenia ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi garażowem klimatyzator przenośny bez rury odprowadzającej styropian współczynnik przewodzenia ciepła