Architekci
Architektura oraz architekci

Sektor gospodarczy

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Sektor gospodarczy w zasadzie ma mieścić w sobie także budowle i narzędzia służące do uprawy roli oraz sprzęt transportowy. Do sektora tego należą również budowle i urządzenia potrzebne do produkcji oraz napraw sprzętu gospodarczego. Pożądane jest, aby sektor gospodarczy był umieszczony w pobliżu dróg wewnętrznych dla uzyskania dogodnego połączenia z innymi sektorami ośrodka gospodarczego oraz z użytkami uprawnymi. Budowle dla zwierząt roboczych, szopa do przechowywania sprzętu rolniczego, szopy do pomieszczenia taboru należy rozmieszczać w oddzielnej grupie – w pobliżu stajen dla koni, przy czym stajnie należy lokować w głębi, a szopy na sprzęt i tabor – w pobliżu wjazdu. Takie budowle sektora gospodarczego, jak garaż, magazyn materiałów, warsztaty, kuźnia i remiza pożarnicza, należy także umieszczać w grupie położonej obok stajen. [przypisy: ogrodzenia betonowe, drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi balkonowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi balkonowe drzwi drewniane zewnętrzne ogrodzenia betonowe