Architekci
Architektura oraz architekci

Scieki z zakladów koksochemicznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Rozcieńczone wody pogazowe mogą być wykorzystywane z dużym pożytkiem w warzywnictwie, sadownictwie i rolnictwie, m. in. do nawodniania szpinaku, sałaty, truskawek, marchwi itp. roślin, a również drzew i krzewów owocowych. Ścieki z zakładów koksochemicznych zawierają 0,8- 1,0 g/l NH3, lecz równocześnie dużo chlorków (do 4,5 gil) i innych związków szkodliwych dla roślin (fenole, cyjanki, siarczki itp. ). Ścieki te tylko w dużym rozcieńczeniu mogą być wykorzystane w rolnictwie. Ścieki z fabryk związków azotowych zawierają obok cennych dla roślin połączeń azotowych znaczną ilość chlorków i siarczanów. Ścieki te mogą być użytkowane rolniczo po odpowiednim rozcieńczeniu. Ścieki z kopalni węgla, rud, salin i zakładów wstępnej przeróbki rud zawierają różne związki szkodliwe. Ścieki te mogą znaleźć zastosowanie do nawodnień roślin . jedynie po przejściu przez osadniki, zneutralizowaniu i odpowiednim rozcieńczeniu. Jak wynika z podanego wyżej przeglądu różnych rodzajów ścieków poprodukcyjnych, w większości mogą one być z pożytkiem wykorzystywane w rolnictwie bezpośrednio lub po oczyszczeniu wstępnym i zneutralizowaniu. [podobne: projekt nawadniania ogrodu, projekt domu ramzes, pompy ciepła powietrzne do cwu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pompy ciepła powietrzne do cwu projekt domu ramzes projekt nawadniania ogrodu