Architekci
Architektura oraz architekci

ŚCIANKA CYLINDRYCZNA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Rozpatrzymy teraz grubościenną rurę o przekroju kołowym i o dużej długości, przez którą przepływa czynnik grzejny. W odcinku o długości L (pomijamy wpływ końców rury) tsl i ts2 są temperaturami wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni. Ciepło płynące na zewnątrz musi wraz ze wzrastającym odstępem od ściany wewnętrznej przepływać przez coraz to większe powierzchnie; charakterystyka rozkładu temperatur narysowana w poprzek ściany nie może być przeto linią prostą. Obliczanie za pomocą wzoru jest konieczne dopiero przy rurach izolowanych o małych średnicach albo przy izolacji o dużych grubościach. Jeśli w izolowanej rurze zmierzono straty ciepła wtedy znając temperaturę wewnętrznej powierzchni ścianki współczynnik przewodzenia ciepła można ustalić za pomocą równania temperaturę powierzchni zewnętrznej ts2. Jeśli zmierzono obie temperatury tSl i tS2 oraz przepływ ciepła Qh, wtedy można określić na podstawie równania średni współczynnik przewodzenia ciepła izolacji rury. W podobny sposób jak przy ściance płaskiej można również obliczyć oddawanie ciepła na godzinę dla rury o wielu warstwach z różnych materiałów. [więcej w: klimatyzator przenośny bez rury, olx lubaczów, olx lubaczów DRE ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator przenośny bez rury olx lubaczów poduszki z pierza