Architekci
Architektura oraz architekci

ROZPLANOWANIE WIEJSKICH BUDOWLI WYBOR TERENU DO ZABUDOWY

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

PLANOWANIE WIEJSKIEGO I KOLEKTYWNEGO BUDOWNICTWA ROZPLANOWANIE WIEJSKICH BUDOWLI WYBOR TERENU DO ZABUDOWY Przemiany socjalno-ekonomiczne,- jakie zaszły w gospodarce rolnej W wyniku pełnej kolektywizacji, stworzyły wielkie możliwości i równocześnie podwyższyły. wymagania co do wyboru miejsca, planowania, formy architektonicznej i techniki wykonania budowli. Wybór miejsca pod zabudowę we wsi skolektywizowanej wymaga wszechstronnego zbadania i przestudiowania lokalnych geofizycznych i organizacyjno-gospodarczych warunków. Wybrany teren powinien dawać optymalne możliwości stworzenia sprzyjających warunków społeczno-rozwojowych oraz wykonania zadań produkcyjnych. W związku z tym teren winien: 1. Posiadać wystarczające wymiary, aby móc pomieścić wszystkie potrzebne budowle i urządzenia oraz możliwości dalszej ich rozbudowy. 2. Dostateczną ilość dobrej wody do picia oraz do potrzeb produkcji i zabezpieczenia przeciwpożarowego. 3. Odpowiednie spadki do odpływu wód powierzchniowych. 4. Stały i pewny grunt . 5. Teren powinien znajdować się w dość znacznej odległości od zabagnionych i zatapianych miejsc. 6. W pobliżu skupisk zieleni. 7. W korzystnym położeniu w stosunku do dróg komunikacyjnych, łączących go z otaczającymi osiedlami oraz z użytkami rolnymi. Przydatność terenu pod zabudowę lub pod poszczególne kompleksy w skolektywizowanej wsi stwierdza specjalnie w tym celu powołana Komisja. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący Rejonowego Komitetu Związku Robotników, przewodniczący Zarządu Kołchozu, członek Komitetu Wykonawczego Rady Gromadzkiej, państwowy inspektor sanitarny, budowniczy-planista, hydrotechnik i kierownik planowania terenowego Rady Rejonowej. Wybór miejsca zatwierdza Rejonowa Rada Delegatów Robotniczych. Przed przystąpieniem do zabudowy powinien być sporządzony plan podstawowy oraz opracowane projekty techniczne i kosztorysy poszczególnych budynków, Przy sporządzaniu planu generalnego zabudowy wyznacza się najodpowiedniejsze miejsca oddzielnie dla ośrodków mieszkalnych i oddzielnie dla gospodarczych : nanosi się drogi i wydziela miejsca pod park, sad itp. urządzenia. Jeden z typowych wariantów rozplanowania terenu kołchozu. Dzielnica mieszkalna, składająca się z szeregu kwartałów, jest wyodrębniona w środek ograniczony liniami dróg i odgrodzony od gospodarczych zabudowań parkiem i ogrodem owocowym. Zespół budynków gospodarczych obejmuje trzy sektory: magazynowy, gospodarczy i hodowlany. Każdy z tych sektorów grupuje w sobie kompleks budynków zbliżonych pod względem przeznaczenia i związanych ze sobą jednakowymi procesami produkcyjnymi. Wszystkie trzy sektory są korzystnie położone między 2 drogami łączącymi je z polami uprawnymi i pastwiskami kołchozu. [podobne: , Kabina pod prysznic, siłowniki hydrauliczne, łóżka drewniane ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: