Architekci
Architektura oraz architekci

PRZEWODZENIE CIEPŁA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przewodzenie ciepła w ciele stałym o prostych formach geometrycznych daje się zwykle bez trudności wyznaczyć matematycznie, jeśli tylko rozkład temperatury pozostaje niezmienny w czasie (stan ustalony albo ustalony przepływ ciepła). Założenie takie jest słuszne w wielu omawianych tu zagadnieniach albo jest przynajmniej dopuszczalne ze względu na wymaganą dokładność rachunku.
PRZEWODZENIE CIEPŁA W STANIE USTALONYM Dla ogrzewniczych obliczeń przewodzenia ciepła szczególnie interesujące jest przewodzenie ciepła w ściance płaskiej i w ściance cylindrycznej.
SCIANKA PŁASKA Ciepło przepływa przez bardzo, dużą ściankę o jednorodnej strukturze i równoległych równych powierzchniach. Współczynnik przewodzenia ciepła można zdefiniować w obrazowy sposób jako taką ilość ciepła, która przepływa w ciągu godziny przez warstwę o grubości 1 m i powierzchnię 1 m2, jeśli na powierzchniach tej warstwy występuje różnica temperatur 1°C. Jeśli w ograniczonym zakresie temperatur przyjmie się współczynnik przewodzenia ciepła jako wielkość stałą, wtedy temperatura w ścianie zmienia się liniowo w kierunku przepływu ciepła. Różnice temperatur między powierzchniami każdej warstwy są więc proporcjonalne do ilorazu grubości i współczynnika przewodzenia ciepła. Iloraz nazywa się oporem przewodzenia ciepła warstwy. W budownictwie rozpowszechniło się dlatego pojęcie opom cieplnego ścianki oznaczonego. [przypisy: plyty hpl, kalkulator przenikania ciepła, piece gazowe kondensacyjne ceny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator przenikania ciepła piece gazowe kondensacyjne ceny plyty hpl