Architekci
Architektura oraz architekci

Poslugujac sie dostosowanym projektem budowlanym mozna opracowac kosztorys

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

Posługując się dostosowanym projektem budowlanym można opracować kosztorys, który powinien zawierać całkowite obliczenie kubatury, ilości i kosztów robót budowlanych, siły roboczej, transportu materiałów budowlanych oraz kosztów na urządzenie i wyposażenie budowli. Jeżeli budowa składa się; kilku obiektów, to zestawia się kosztorys ogólny na całą budowę z kosztorysami na poszczególne obiekty. Jako podstawa do zestawienia kosztorysów służą ceny jednostkowe i normy ustalone przez powołane do tego organizacje oraz urzędowe cenniki materiałów. Projekty budowlane i kosztorysy winny być zatwierdzone przez Komitet Wykonawczy Rejonowej Rady Delegatów Robotniczych. [patrz też: pompy lakiernicze, gabloty wewnętrzne, drzwi wewnętrzne DRE, drzwi wewnętrzne DRE sklep]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wewnętrzne DRE drzwi wewnętrzne DRE sklep gabloty wewnętrzne pompy lakiernicze