Architekci
Architektura oraz architekci

PLANOW ANIE BUDOWNICTWA

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

PLANOW ANIE BUDOWNICTWA Dane dotyczące ilości potrzebnych materiałów i robocizny do budowy niektórych budowli wiejskich. Dane te obliczone są w stosunku do 100 m 3 budynku. W wypadku, gdy budowa jest większa, należy wykazane w tablicy cyfry dotyczące zapotrzebowania materiałów, ich wagi oraz robocizny pomnożyć przez wielokrotność 100 w wielkości kubatury wybranego budynku. Powyższe dane należy obowiązkowo określać przy opracowywaniu planu robót budowlanych dla każdej budowy. [więcej w: thermo drewno, klimatyzator bez rury, skrzypiące panele ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator bez rury skrzypiące panele thermo drewno