Architekci
Architektura oraz architekci

Stopien zanieczyszczenia scieków mieszanych lub poprodukcyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Stopień zanieczyszczenia ścieków mieszanych lub poprodukcyjnych określa się za pomocą równoważnej liczby mieszkańców – na podstawie BZT5. Liczby mieszkańców z górnego obszaru rzeki redukuje się odpowiednio do wpływu samooczyszczania się wody. Jeżeli ładunek ścieków nie przekracza 30 M na 1 lisek wówczas linia tlenowa nie przekracza minimalnej dopuszczalnej zawartości tlenu, wynoszącej 4 mg/I przy temperaturze wody 20°C. Przy ładunku wyższym ścieki należy oczyszczać biologicznie. Jeżeli na dnie rzeki gromadzi się osad ściekowy, wówczas fermentujące osady pochłaniają dodatkowo tlen zawarty w przepływającej wodzie rzecznej i dopuszczalny ładunek ścieków musi być niższy od wyżej podanego. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych wiąże się z wysokimi stratami gospodarczymi. W wodach zanieczyszczonych giną ryby i raki, jakkolwiek wody te przed zanieczyszczeniem dostarczały tysiące ton ryb. Brudne wody z trującymi związkami nie mogą być użytkowane do nawodniania roślin użytecznych. Podczas wylewów tych wód cierpią uprawy rolne i leśne. Drzewa rosnące na brzegu rzek( silnie zanieczyszczonych wysychają. [hasła pokrewne: drzwi szklane przesuwne, Drzwi wejściowe, drzwi stalowe ]

Comments Off

Scieki z fabryk tworzyw i wlókien sztucznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Ścieki z fabryk tworzyw i włókien sztucznych wyróżniają się dużą wartością BZT i ujemnie wpływają na odbiornik oraz na budowle betonowe. Ponadto zawierają związki działające toksycznie, przede wszystkim H2S. Przy produkcji włókien, wiskozowych szczególnie szkodliwe są wielosiarczki sodowe powstające w czasie desulfuracji. Niszczą również życie biologiczne związki cynku, wolny kwas siarkowy oraz; dwusiarczek węgla. Unieszkodliwienie tych ścieków opiera się głównie na odzysku chemikaliów stosowanych w procesach technologicznych. Ścieki z, fabryk tkanin bawełnianych i wełnianych należy starannie oczyszczać przed skierowaniem do odbiornika. Przy oczyszczaniu mechanicznym ścieków z przemysłu bawełnianego (po rozcieńczeniu) stosuje się koagulację (jako koagulant – zazwyczaj CaO). Dalsze oczyszczanie następuje w . osadnikach. Oczyszczanie biologiczne przeprowadza się po zmieszaniu ze ściekami miejskimi. [hasła pokrewne: drzwi balkonowe, drzwi szklane przesuwne, drzwi wewnętrzne DRE sklep ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »