Architekci
Architektura oraz architekci

OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIEM

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2019

OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIEM 6. 4. 1. Zanieczyszczenie wód Ilość ścieków wskutek wzrostu zaludnienia i rozwoju przemysłu zwiększa się corocznie. VI F. 1966 spodziewany w Polsce odpływ ścieków przekroczy 7 mld m, a zatem wyniesie 13,3% całkowitego odpływu naszych rzek do morza i grozić będzie powszechnym zanieczyszczeniem wód powierzchniowych, a w licznych przypadkach również wodom gruntowym. Liczne. odbiorniki ścieków są katastrofalnie przeciążone i zatraciły swój pierwotny charakter. Np. tylko 18010 przepływu rocznego rzeki Rawy, o dorzeczu 88,2 km, lewobrzeżnego dopływu Brynicy, stanowią wody rzeczne; reszta tj. 82% – to ścieki (stan z 1952 r. ). Podobnie są zanieczyszczone Kłodnica (Gliwice), Strzegomka i Bóbr (Dolny Śląsk), Ner k. Łodzi, Białka (Białystok), Bzura (Ozorków) i wiele innych rzek. Również są silnie zanieczyszczone nasze duże rzeki: Odra i Wisła. Zasolenie wody, Odry szybko zwiększa się; w okresie 1958-1963 wzrosło 3-krotnie. Rzeką tą odpływało, w przekroju Wrocławia, w 1963 r. przeciętnie 2000 t soli na dobę. [przypisy: zbiorniki buforowe, poduszki z pierza, projekt domu ramzes ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: poduszki z pierza projekt domu ramzes zbiorniki buforowe