Architekci
Architektura oraz architekci

NIEUSTALONY PRZEPŁYW CIEPŁA

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Jeżeli porzucimy założenie ustalonego ruchu ciepła wówczas wraz ze zmianą natężenia. strumienia ciepła, który płynie przez dowolny element powierzchni, zmienia się również temperatura tego punktu. Proces ten można przedstawić jedynie za pomocą równań różniczkowych, przy czym prócz współrzędnych prostokątnych występuje również czas t jako dalsza dodatkowa wielkość zmienna. Dla płyty o nieskończonej rozciągłości, przez którą przepływa ciepło w poprzek, pozostaje w równaniu jedynie współrzędna x. Przy przepływie ciepła niezmiennym w czasie lewy człon równania jest także równy zeru; okazuje się, że równanie jest szczególnym przypadkiem ogólnego równania. Najważniejszym przykładem nieustalonego przepływu ciepła w technice ogrzewniczej jest nagrzewanie albo schładzanie ścian. Chcąc obliczyć ten przebieg za pomocą równania trzeba znać początkowy rozkład temperatury w ścianie i zasadę dopływu i odpływu ciepła na powierzchni ścian – np. wg równania. Rozwiązanie tego zadania jest trudne i czasochłonne; rozwiązanie go dla prostych brył geometrycznych jak płyta, cylinder i kuła jest ułatwione dzięki tablicom pomocniczym . Widać, jak stopniowo wewnętrzne warstwy ściany biorą udział w tym procesie. W wielu przypadkach można zaniechać stosowania przy obliczeniach nagrzewania i schładzania dokładnego postępowania matematyczne- go i poprzestać na sposobie przybliżonym . W jednej z takich metod, podanej przez E. Schmidta, dzieli się ściankę na szereg warstw Q jednakowej grubości i określa się graficznie zmiany temperatur kolejnych warstw, Można przy tym uwzględniać również zmiany temperatury otoczenia i parametrów materiału. Badanie przebiegu temperatury przy nagrzewaniu i schładzaniu ścian ma szczególne znaczenie do określenia zapotrzebowania ciepła do nagazowania, jak również do określenia całkowitego zapotrzebowania ciepła budynków ogrzewanych w sposób przerywany. Granicznym przypadkiem jest ogrzewanie kościołów , ponieważ trzeba tam ogrzewać ściany o dużej pojemności cieplnej raz na tydzień, przez krótki okres czasu. W sprawie rozwiązania tego zadania oraz innych podobnych problemów należy sięgnąć do piśmiennictwa; Zgodnie z powyższymi uwagami dokładne matematyczne obliczenie procesów przepływu ciepła jest związane z dużymi trudnościami w ogóle możliwe jest tylko przy określonych założeniach, które rzadko występują w praktyce. Na przykład, ściana zewnętrzna budynku różni się od omawianego wyżej wyidealizowanego przypadku płaskiej płyty o nie- skończonych wymiarach. [podobne: drzwi garażowem, klimatyzator przenośny bez rury odprowadzającej, styropian współczynnik przewodzenia ciepła]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi garażowem klimatyzator przenośny bez rury odprowadzającej styropian współczynnik przewodzenia ciepła