Architekci
Architektura oraz architekci

Niekiedy zamiast drewnianych slupów stawia sie slupy murowane

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Niekiedy zamiast drewnianych słupów stawia się słupy murowane. Jak w jednym tak i w drugim wypadku ściany żłobków, w które ma być wpuszczone drewniane wypełnienie, muszą być odpowiednio mocne. Dla lepszego powiązania i uzyskania większej sztywności ściany wpuszcza się między bale, tak zwane dyble, w odległości 150 do. 200 cm jeden od drugiego. Wzwyż ściany dyble rozmieszcza się w balach na przeskok, tj. w szachownicę. Tego typu budynki noszą nazwę deskowo-szalowanych. W takich budynkach oszalowanie deskami przybija się do słupów ryglowych tak wewnątrz jak i z zewnątrz budynku. Przerwę między zewnętrzną i wewnętrzną szalówką wypełnia się żużlem lub sieczką słomianą zmieszaną z gliną lub innym materiałem będącym również złym przewodnikiem ciepła. Ściany z ubijanej gliny buduje się z tłustej gliny zmieszanej ze słomą, ściany ryglowe z drewnianym wypełnieniem czym glina jest materiałem wiążącym, a słoma – zbrojącym. Grubość ścian – 50 cm. 1 – podstawa słupa. 2 – ściągacz. 3 – słup nośny. 4 – legar. 5 – podkładka Ściany z ubijanej gliny buduje się na fundamentach z kamienia łupanego lub cegły. [przypisy: plyty hpl, kalkulator przenikania ciepła, piece gazowe kondensacyjne ceny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator przenikania ciepła piece gazowe kondensacyjne ceny plyty hpl