Architekci
Architektura oraz architekci

Najczesciej bywa stosowana wentylacja naturalna

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2018

Najczęściej bywa stosowana wentylacja naturalna – wyciągowa lub wciągowo-wyciągowa, Ilość wciągowych i wyciągowych wentylatorów i ich średnice dobiera się stosownie do rodzaju budowli dla zwierząt i miejscowych warunków klimatycznych. Kanalizacja służy do zbierania i odprowadzania gnojówki. W tym celu należy przewidzieć konieczne spadki podłogi oraz kryte lub otwarte kanały ściekowe, zaś w pobliżu budynku urządza się studzienki zbiorniki gnojówki. Oprócz typowych projektów budynków na pomieszczenie zwierząt gospodarskich istnieją także projekty budynków pomocniczych sektora hodowlanego (kuchnie paszowe, składy pasz, gnojowniki, mleczarnie itp. ), którymi należy posługiwać się przy wybieraniu właściwego typu budowli. [przypisy: gruz kruszony, wbijanie pali, obróbka miedzi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gruz kruszony obróbka miedzi wbijanie pali