Scieki z fabryki celulozy

Ścieki z fabryki celulozy we Włocławku zanieczyszczają Wisłę, przy niskich stanach wody, aż do ujścia, tj. na dług. 260 km. Wprawdzie stopień zanieczyszczenia w miarę zwiększania się odległości maleje, to jednak wskutek znacznej koncentracji oraz wskutek działania składników antybiotycznych zawartych często w ściekach przemysłowych, proces samooczyszczania przebiega powoli i na znacznej długości. Zmniejszenie zdolności samooczyszczania występuje szczególnie jaskrawo podczas stanów niżówkowych. Miarą stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych ściekami bytowo-gospodar...

WPŁYW OBLICZENIA URZĄDZEŃ OGRZEWCZYCH

Kotły względnie wymienniki ciepła oraz powierzchnie grzejne trzeba obliczyć w taki sposób, aby nawet przy najmniej korzystnych warunkach atmosferycznych zapewnić wymagane ogrzanie pomieszczenia. Obok zapotrzebowania ciepła dla budynku na straty przez przewodzenie należy, przy niskich temperaturach zewnętrznych, pokryć za pomocą ogrzewania pewne określone zapotrzebowanie ciepła na wentylację. Obliczenie przepływu powietrza przez budynek jest bardzo niepewne - trzeba bowiem poczynić założenia, dotyczące przypuszczalnej siły wiatru i przepuszczalności ustrojów budowlanych - więc zapotrzebowan...

budowa elektrowni o napedzie silnikiem cieplnym

Pozornie wydaje się, że najbardziej celowa jest budowa elektrowni o napędzie silnikiem cieplnym. Jeżeli jednak obliczymy wydatki potrzebne do eksploatacji elektrowni, to okaże się, że elektrownia wodna, która wykorzystuje bezpłatną energię wody jest hardziej ekonomiczna i szybciej się zamortyzuje. Przyłączenie kołchozu do ogólnej linii przesyłowej wymaga budowy podstacji transformatorów, która obniża napięcie prądu. Koszt podstacji transformatorów o mocy 50 kilowatów wynosi 50XI00 = 5000 rubli. Całe urządzenie bez linii wysokiego napięcia będzie kosztowało 35000 rubli. Na...

Budownictwo wczoraj i dzis : Eden Falls / Visiondivision

Jeśli drobno rozpyloną wodę wprowadzić za pomocą dysz do powietrza o wilgotności mniejszej od wilgotności nasycenia, wtedy woda parowuje. Konieczne ciepło parowania zostanie odebrane od ciepła: powietrza, a więc temperatura powietrza odpowiednio obniży się (chłodzenie przez parowanie). Przy tym procesie wilgotność względna powietrza zwiększy się wskutek przyrostu pary wodnej i równoczesnego obniżenia się temperatury. Temperatura, przy której powietrze w trakcie tego procesu osiągnie stan nasycenia, nazywa się granicą chłodzenia. Wartość jej jest zgodna ze wskazaniem wilgotnego termome...

Najnowsze zdjęcia w galerii postarchitekci:

331#styropian współczynnik przewodzenia ciepła , #klimatyzator przenośny bez rury , #olx lubaczów , #plyty hpl , #kalkulator przenikania ciepła , #piece gazowe kondensacyjne ceny , #montaż nawiewników okiennych , #zbiorniki buforowe , #olx sławno , #instalbud zabrze ,