Stopien zanieczyszczenia scieków mieszanych lub poprodukcyjnych

Stopień zanieczyszczenia ścieków mieszanych lub poprodukcyjnych określa się za pomocą równoważnej liczby mieszkańców - na podstawie BZT5. Liczby mieszkańców z górnego obszaru rzeki redukuje się odpowiednio do wpływu samooczyszczania się wody. Jeżeli ładunek ścieków nie przekracza 30 M na 1 lisek wówczas linia tlenowa nie przekracza minimalnej dopuszczalnej zawartości tlenu, wynoszącej 4 mg/I przy temperaturze wody 20°C. Przy ładunku wyższym ścieki należy oczysz...

ŚREDNIE ROCZNE ABSOLUTNE TEMPERATURY EKSTREMALNE POWIETRZA

Średnie temperatury zimowe we wszystkich przytoczonych miejscowościach leżą kilka stopni powyżej zera. Jednak obliczenia zapotrzebowania ciepła potrzebne do projektowania urządzeń ogrzewczych nie opierają się na tej temperaturze, gdyż wtedy urządzenia zawodziłyby przy większych mrozach, ale opierają się na normie DIN 4701 i podanych w niej średnich najniższych temperaturach zimowych, które są prawie równe wartości średnich rocznych temperatur minimalnych dla dłuższ...

Czesc wody w obiegu jest stracona

W krajach uprzemysłowionych zanieczyszczenie wód niezmiernie utrudnia i komplikuje zaopatrzenie w wodę ludności i zakładów przemysłowych. Brudna woda ujęta z rzeki - po oczyszczeniu i zużytkowaniu - wraca do niej jako ścieki, z -kolei zakłady niżej położone ujmują wodę rzeczną, którą po oczyszczeniu wykorzystują do produkcji. W ten sposób sumaryczne zużycie wody zwiększone o dodatkowe ujęcie wód gruntowych znacznie przewyższa ilość odpływu rocznego danej rzeki...

Architektura i nowoczesne budownictwo - 2010 Zombie Apocalypse Safe House Competition

PLANOW ANIE BUDOWNICTWA Dane dotyczące ilości potrzebnych materiałów i robocizny do budowy niektórych budowli wiejskich. Dane te obliczone są w stosunku do 100 m 3 budynku. W wypadku, gdy budowa jest większa, należy wykazane w tablicy cyfry dotyczące zapotrzebowania materiałów, ich wagi oraz robocizny pomnożyć przez wielokrotność 100 w wielkości kubatury wybranego budynku. Powyższe dane należy obowiązkowo określać przy opracowywaniu planu robót budowlanych ...

Najnowsze zdjęcia w galerii postarchitekci:

331#styropian współczynnik przewodzenia ciepła , #klimatyzator przenośny bez rury , #olx lubaczów , #plyty hpl , #kalkulator przenikania ciepła , #piece gazowe kondensacyjne ceny , #montaż nawiewników okiennych , #zbiorniki buforowe , #olx sławno , #instalbud zabrze ,