OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIEM

OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIEM 6. 4. 1. Zanieczyszczenie wód Ilość ścieków wskutek wzrostu zaludnienia i rozwoju przemysłu zwiększa się corocznie. VI F. 1966 spodziewany w Polsce odpływ ścieków przekroczy 7 mld m, a zatem wyniesie 13,3% całkowitego odpływu naszych rzek do morza i grozić będzie powszechnym zanieczyszczeniem wód powierzchniowych, a w licznych przypadkach również wodom gruntowym. Liczne. odbiorniki ścieków są katastrofalnie przeciążone i zatraciły swój pierwotny charakter. Np. tylko 18010 przepływu rocznego rzeki Rawy, o ...

CHŁODZENIE PRZEZ POBIERANIE WODY

Jeśli drobno rozpyloną wodę wprowadzić za pomocą dysz do powietrza o wilgotności mniejszej od wilgotności nasycenia, wtedy woda parowuje. Konieczne ciepło parowania zostanie odebrane od ciepła: powietrza, a więc temperatura powietrza odpowiednio obniży się (chłodzenie przez parowanie). Przy tym procesie wilgotność względna powietrza zwiększy się wskutek przyrostu pary wodnej i równoczesnego obniżenia się temperatury. Temperatura, przy której powietrze w trakcie tego procesu osiągnie stan nasycenia, nazywa się granicą chłodzenia. Wartość jej jest zgodna...

Scieki z przemyslu hutniczego

Ścieki z przemysłu hutniczego nie mogą być odprowadzane bez oczyszczania do odbiornika. Zależnie od jego wielkości odpływ z odlewni, walcowni itp. może być mniej lub więcej niebezpieczny, a to wskutek naruszania równowagi tlenowej (związki siarki) oraz toksycznego działania zawartych w tych ściekach związków cyjanowych oraz fenolu. Cyjanki dość szybko ulegają rozkładowi, szczególnie w lecie. Ścieki z chemicznej obróbki metali. Ścieki z wytrawiania metali w celu oczyszczenia ich powierzchni z rdzy i zgorzeliny zawierają sole metali wytrawianych...

Kukurydza w Europie jest uprawiana w Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Jugosławii

Budynki powinny być ustawione tak, aby swoim dłuższym bokiem były zwrócone do słońca (światła), toteż w środkowej części ZSRR budynki należy sytuować tak, aby swoimi osiami podłużnymi odpowiadały kierunkowi z południa na północ (dopuszczalne są odchylenia do 30° w obydwie strony), zaś na południu i północy ZSRR kierunkowi ze wschodu na zachód (z tolerancją odchyleń do 45°). 3. W celu lepszego utrzymania ciepła budynki należy ustawiać szczytem lub rogiem do kierunku panujących wiatrów. 4. Trzeba koniecznie dążyć do współdziałającego rozm...

Najnowsze zdjęcia w galerii postarchitekci:

331#zbiorniki buforowe , #olx sławno , #instalbud zabrze , #hugo wino , #thermo drewno , #klimatyzator bez rury , #projekt domu ramzes , #gamart , #poduszki z pierza , #skrzypiące panele ,