Odplyw scieków

Odpływ ścieków zazwyczaj nie jest stały, równomierny i o jednakowym składzie chemicznym. Szczególnie szkodliwe są odpływy okresowe ze względu na dużą koncentrację zanieczyszczeń. Np. ścieki z zakładów mleczarskich odpływają na ogół w ciągu 2-3 godz rannych w ciągu doby. Ścieki z pewnych działów hut, np. z trawialni, są w licznych przypadkach odprowadzane raz na tydzień, a nawet rzadziej. Bzura zanieczyszczona w górnym biegu ściekami przemysłu chemicznego i włókienniczego zawiera ogromną Iloś...

PLANOW ANIE BUDOWNICTWA

PLANOW ANIE BUDOWNICTWA Dane dotyczące ilości potrzebnych materiałów i robocizny do budowy niektórych budowli wiejskich. Dane te obliczone są w stosunku do 100 m 3 budynku. W wypadku, gdy budowa jest większa, należy wykazane w tablicy cyfry dotyczące zapotrzebowania materiałów, ich wagi oraz robocizny pomnożyć przez wielokrotność 100 w wielkości kubatury wybranego budynku. Powyższe dane należy obowiązkowo określać przy opracowywaniu planu robót budowlanych dla każdej budowy. [więcej w: thermo drewno, kl...

Budownictwo i architektura : Plany Nowego Jorku na projektowych kontenerach wysyłkowych do następnej katastrofy

Puma City Shipping Container Store. Architektura pojemników Danny Bright Shipping zyskała wiele w ciągu ostatnich kilku lat ze względu na prostotę, przystępność i elastyczność. Tak, te same kontenery, które odbywają transatlantyckie rejsy i są przewożone przyczepionymi do ciężarówek, stały się narzędziem dla architektów do projektowania restauracji, służenia jako punkt sprzedaży detalicznej lub pawilonów, a nawet domów. Zgodnie z artykułem Matta Chabana z New York Observer, NYC planuje przygotować się ...

gabinety hipnozy cd

Typowe projekty wiejskich budynków opracowane są w Sielchozstroj projekt Min. Roln, ZSRR Zarząd Architektury przy Radzie Ministrów RSFSR i w innych zakładach i rozsyłane do prowincjonalnych oddziałów rolnictwa. Każdy typowy projekt, oprócz rysunku rzutów poziomych i pionowych, zawiera także rysunki poszczególnych części (elementów): fundamentćw, ścian, dachu, okien, drzwi itd. , opis techniczny i wykaz materiałów budowlanych oraz obliczenie potrzebnej robocizny. Szczegółowe przestudiowanie typowych projektów dostar...

Najnowsze zdjęcia w galerii postarchitekci:

331#olx lubaczów , #plyty hpl , #kalkulator przenikania ciepła , #piece gazowe kondensacyjne ceny , #montaż nawiewników okiennych , #zbiorniki buforowe , #olx sławno , #instalbud zabrze , #hugo wino , #thermo drewno ,