Kazdy rodzaj budowli powinien byc jak najdogodniejszy w uzytkowaniu

Każdy rodzaj budowli powinien być jak najdogodniejszy w użytkowaniu, co ustala się przy opracowaniu planu generalnego. Jako przykład rozplanowanie ośrodka gospodarczego kołchozu Najprzód do zwycięstwa w demidowskim rejonie smoleńskiego obwodu. Sektor hodowlany skupia wszystkie rodzaje budowli służących do produkcji hodowlanej kołchozu i stanowi jakby osobną fermę. Przy wjeździe na teren fermy znajduje się mleczarnia i kantor. Ograniczenie terenu stanowią budynki dla inwentarza żywego z pozagradzanymi wśród nich wybiegami, a w środku działki znajduje się grupa budynków miesz...

Architektura i nowoczesne budownictwo - Konkurs na pionowe zoo w Buenos Aires / Oglo

Architekci Oglo niedawno udostępnili nam swoją. Hollow Tower. w konkursie Vertical Zoo w Buenos Aires. Ich rzeźbiarska propozycja ma działać jako obiekt polaryzacyjny w swoim otoczeniu w Buenos Aires, nie usuwając się z kontekstu miasta. Dodatkowe zdjęcia i opis architektów po przerwie. Historia wymazała biuro celne i jego molo, które znajdowało się w przeszłości w bramie wice-królewskiego miasta. Rezerwat ekologiczny wyznacza teraz granicę stolicy Argentyny, Buenos Aires. Podobnie jak sygnał, latarnia morska, pionowe zoo jest ustawione w grze kontrastowej...

Scieki zawierajace detergenty

Ścieki zawierające detergenty, przy stosowaniu niskich dawek nawodniających, są dobrze oczyszczane w glebie pól nawodnianych. Natomiast sztuczne biologiczne oczyszczanie zmniejsza ilość detergentów w stopniu nieznacznym. Do ścieków zawierających związki mineralne należą ścieki z kopalni węgla kamiennego i brunatnego, z kopalni rud, salin i zakładów wstępnej przeróbki rud, przemysłu hutniczego, chemicznego i naftowego. Wody dołowe z kopalń odpompowywane w znacznych i zmiennych ilościach często zawierają różne sole. Wody z kopalni węgla brunatnego zawierają drobną zawie...

Zapobieganie przedwczesnemu porodzie

Projekt jednego z cielętników. Chlewnie bywają różnych typów, W dużych fermach buduje się oddzielne chlewnie dla macior z prosiętami i warchlakarnie, a w niewielkich - całe pogłowie umieszcza się w jednym budynku z podziałem na grupy. W większości wypadków wszystkie typowe projekty przewidują urządzenie dobudówki lub wydzielenie części ogólnego budynku na urządzenie paszarni, parników a nawet karmienie tam, gdzie stosuje się karmienie zwierząt w grupach. Ogólny widok i plan typowej chlewni dla macior na 29 stanowisk, umieszczonych w 2 rzędach wzdłuż ścian budynku. W p...

Najnowsze zdjęcia w galerii postarchitekci:

331#klimatyzator przenośny bez rury , #olx lubaczów , #plyty hpl , #kalkulator przenikania ciepła , #piece gazowe kondensacyjne ceny , #montaż nawiewników okiennych , #zbiorniki buforowe , #olx sławno , #instalbud zabrze , #hugo wino ,