plyty hpl

CHŁODZENIE PRZEZ POBIERANIE WODY

Jeśli drobno rozpyloną wodę wprowadzić za pomocą dysz do powietrza o wilgotności mniejszej od wilgotności nasycenia, wtedy woda parowuje. Konieczne ciepło parowania zostanie odebrane od ciepła: powietrza, a więc temperatura powietrza odpowiednio obniży się (chłodzenie przez parowanie). Przy tym procesie wilgotność względna powietrza zwiększy się wskutek przyrostu pary wodnej i równoczesnego obniżenia się temperatury. Temperatura, przy której powietrze w trakcie tego procesu osiągnie stan nasycenia, nazywa się granicą chłodzenia. Wa...

ŚCIANKA CYLINDRYCZNA

Rozpatrzymy teraz grubościenną rurę o przekroju kołowym i o dużej długości, przez którą przepływa czynnik grzejny. W odcinku o długości L (pomijamy wpływ końców rury) tsl i ts2 są temperaturami wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni. Ciepło płynące na zewnątrz musi wraz ze wzrastającym odstępem od ściany wewnętrznej przepływać przez coraz to większe powierzchnie; charakterystyka rozkładu temperatur narysowana w poprzek ściany nie może być przeto linią prostą. Obliczanie za pomocą wzoru jest konieczne dopiero przy rurach iz...

Niekiedy zamiast drewnianych slupów stawia sie slupy murowane

Niekiedy zamiast drewnianych słupów stawia się słupy murowane. Jak w jednym tak i w drugim wypadku ściany żłobków, w które ma być wpuszczone drewniane wypełnienie, muszą być odpowiednio mocne. Dla lepszego powiązania i uzyskania większej sztywności ściany wpuszcza się między bale, tak zwane dyble, w odległości 150 do. 200 cm jeden od drugiego. Wzwyż ściany dyble rozmieszcza się w balach na przeskok, tj. w szachownicę. Tego typu budynki noszą nazwę deskowo-szalowanych. W takich budynkach oszalowanie deskami przybija się...

plyty hpl

Odpływ ścieków zazwyczaj nie jest stały, równomierny i o jednakowym składzie chemicznym. Szczególnie szkodliwe są odpływy okresowe ze względu na dużą koncentrację zanieczyszczeń. Np. ścieki z zakładów mleczarskich odpływają na ogół w ciągu 2-3 godz rannych w ciągu doby. Ścieki z pewnych działów hut, np. z trawialni, są w licznych przypadkach odprowadzane raz na tydzień, a nawet rzadziej. Bzura zanieczyszczona w górnym biegu ściekami przemysłu chemicznego i włókienniczego zawiera ogromną Ilość suchej pozostało...

Najnowsze zdjęcia w galerii plyty hpl :Architektura i nowoczesne budownictwo - Dark Rift / Oglo + PPil

Emmanuel de France Francuscy architekci Oglo + PPil podzielili się z nami swoim projektem Dark Rift ., za który otrzymali II Nagrodę Publiczną na Międzynarodowym Festiwalu Ogrodowym w Ponte de Lima w Portugalii. Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie. Równowaga między tym, co stworzyli lub ukształtowali Natura i Sztuczne, może zostać nieodwracalnie złamana. Cyklony, trzęsienia ziemi, sejsmiczne i spalone, nagle przerywają ich pracę, która miażdży, opada, wypala się. Liniowy, homogeniczny i bezowocny chaos zarówno rozdziera...

Poslugujac sie dostosowanym projektem budowlanym mozna opracowac kosztorys

Posługując się dostosowanym projektem budowlanym można opracować kosztorys, który powinien zawierać całkowite obliczenie kubatury, ilości i kosztów robót budowlanych, siły roboczej, transportu materiałów budowlanych oraz kosztów na urządzenie i wyposażenie budowli. Jeżeli budowa składa się; kilku obiektów, to zestawia się kosztorys ogólny na całą budowę z kosztorysami na poszczególne obiekty. Jako podstawa do zestawienia kosztorysów służą ceny jednostkowe i normy ustalone przez powołane do tego organizacje oraz urz...

Architekt odmiennych przestrzeni

z10317884QCybertecture-Egg--Bombaj--Indie--proj--James-Law-C[1] Różne powody skłaniają ludzi do zostania architektami. Niektórzy marzą o ciekawej pracy, w której można się wykazać i nieźle zarobić. Owszem, w tym zawodzie najlepsi mogą liczyć na naprawdę godziwe wynagrodzenie. Jeżeli ktoś lubi liczyć, rysować i szukać wciąż nowych źróde...