Architekci
Architektura oraz architekci

Majac gotowy projekt i kosztorys nalezy opracowac harmonogram robót

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Mając gotowy projekt i kosztorys należy opracować harmonogram robót, w którym zaplanowuje się kolejność robót w poszczególnych obiektach i terminy ich wykonania. Przy opracowywaniu harmonogramu należy zestawić obliczenia ilości poszczególnych rodzajów robót oraz wybrać najwłaściwszy sposób ich wykonania, a posiadając potrzebne materiały można już całkowicie ustalić kolejność wykonywania robót. Te poszczególne zaplanowania stanowią istotną podstawę do opracowania harmonogramu robót. W celu zapewnienia ścisłego wykonania robót według opracowanego harmonogramu należy przewidzieć ścisłe terminy dostaw materiałów oraz terminowego przygotowania siły roboczej. Potrzebne ilości materiałów budowlanych i siły roboczej ustala się na podstawie projektów i kosztorysów , a terminy ich dostaw według opracowanego harmonogramu. Po obliczeniu zapotrzebowania ilości poszczególnych materiałów i terminów wymaganych dostaw opracowuje się plan zaopatrzenia materiałowego. Plan ten powinien zawierać wykaz materiałów uzyskiwanych na miejscu oraz materiałów sprowadzanych. Przygotowanie i dostawę miejscowych materiałów budowlanych organizuje się bądź sposobem gospodarczym, bądź też zawiera się umowy na dostawy z właściwymi organizacjami mogącymi je wykonać. [więcej w: thermo drewno, klimatyzator bez rury, skrzypiące panele ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator bez rury skrzypiące panele thermo drewno