Architekci
Architektura oraz architekci

Koszt budowy elektrowni i urzadzen elektrycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Koszt budowy elektrowni i urządzeń elektrycznych wchodzi do bilansu tych instytucji, których środki zostały zużyte na budowę. W razie braków wystarczających środków kołchoz może otrzymać pożyczkę z Sielchozbanku na następujących warunkach: 1. Kredytu udziela się na okres 8 lat, przy czym spłaty rozpoczyna się dopiero z początkiem 3 roku. Procentami od pożyczki uznaje się bank, a obciąża kołchoz licząc kwartalnie 30f0 rocznie. Ogólna suma kredytu nie przewyższa 50% kosztu elektryfikacji. 2. Bank udziela pożyczki wyłącznie na wniosek kołchozu, na podstawie uchwały ogólnego zebrania kołchoźników i pod warunkiem, że kredyt jest przewidziany w planie produkcyjnym i w preliminarzu budżetowym kołchozu. Wzór typowego protokołu można otrzymać w dowolnej filii Sielchozbanku. 3. Wysokość kredytu dla kołchozu zatwierdza Prezydium Rejonowego Komitetu Wykonawczego Delegatów Robotniczych. 4. W terminie dwudniowym od rozpatrzenia przez Rejonowy Komitet Wykonawczy preliminarza kołchozu i po zatwierdzeniu wysokości kredytu filia banku zobowiązana jest zawiadomić kołchoz o otwarciu kredytu lub wyjaśnić powód odmowy. 5. Wnioski na kredyt kołchozy składają w terminie ustalonym przez filie Sielchozbanku, jednak nie później niż w czasie przewidzianym dla przedstawienia w Wydziałach Rolnych preliminarzy budżetowych oraz planów produkcyjnych. Kołchozom, które mają zadłużenie w Sielchozbanku, pożyczek udzielać nie wolno. [patrz też: thermo drewno, klimatyzator bez rury, skrzypiące panele ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator bez rury skrzypiące panele thermo drewno