Architekci
Architektura oraz architekci

FUNDAMENTY

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

FUNDAMENTY Fundamentem nazywa się ta część budynku, która znajduje się niżej poziomu ziemi. Zadaniem jego jest utrzymać na sobie ciężar całego budynku i z kolei przelać to obciążenie na podstawę (grunt), na której stoi. Fundament buduje się pod ścianami budynku. Konstrukcja fundamentu może być ciągła, tj. bez przerw pod wszystkimi ścianami budynku i przerywana, tj. składająca się z oddzielnych słupów rozmieszczonych w pewnej od siebie odległości. Fundamenty ciągłe zakłada się pod budynkami budowanymi z cegły, kamienia, gliny bitej itp. Jako materiału na budowę takich fundamentów używa się łupanego kamienia lub cegły w poszczególnych wypadkach stosuje się beton. Szerokość fundamentu określa się z obliczenia. Głębokość założenia fundamentu zależna jest od gruntu. A więc na suchych niezlewnych gruntach fundament zakłada się na głębokości wynoszącej (j,7 m, a na piaskach – troszkę płycej – 0,5 m. Głębokość założenia fundamentu na zlewnych gliniastych gruntach stosuje się o 10-15 cm głębiej •od linii zamarzania ziemi. [przypisy: drzwi szklane przesuwne, drzwi do kabiny prysznicowej, drzwi tarasowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi do kabiny prysznicowej drzwi szklane przesuwne drzwi tarasowe