Architekci
Architektura oraz architekci

DOBRE WARUNKI TERENOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

DOBRE WARUNKI TERENOWE Warunkom terenowym ośrodków mieszkalnych i gospodarczych należy poświęcić wiele uwagi. Należy je przestudiować i ocenić pod względem budownictwa drogowego, warunków zaopatrzenia w wodę, możliwości urządzenia kanalizacji, rezerwatów zieleni, budowy mostów itp. Sieć dróg powinna tworzyć dobre połączenia między poszczególnymi ośrodkami i sektorami gospodarczymi. Jednak ilość dróg nie powinna być nadmiernie duża, gdyż to niepotrzebnie powiększa obszar i odległości między sektorami gospodarczymi i podwyższa koszty zabudowy. Drogi powinny być wygodne i dobrze zbudowane. Przekrój poprzeczny drogi ma uwzględniać: jezdnię, ławy boczne, rowy odwadniające, chodniki i zadrzewienie. Przy jednokierunkowym ruchu jest zalecana szerokość jezdni 3,0 do 3,5 mb, a przy ruchu dwukierunkowym – 6,0 mb. Jezdnia powinna być należycie utrwalona i posiadać prawidłowe odwodnienia. Szerokość ław bocznych ustalono na 1,5—02,0 mb, rowów odwadniających na 1,2-1,5 mb, zadrzewienia nie mniej niż na 1,5-2,0 mb i chodników na 1,5 mb. Należyte zaopatrzenie w wodę jest jednym z najważniejszych warunków właściwego urządzenia kołchozowej wsi. Duże zużycie wody do picia, jak również do celów gospodarczych i ochrony przeciwpożarowej, musi znaleźć swój odpowiednik w wydajności studzien lub otwartych zbiorników bądź też w budowie specjalnych studzien, najlepiej wierconych. Czerpanie wody i jej rozprowadzenie od źródeł do miejsc użytkowania należy w miarę możności mechanizować gdyż daje to pewność i niezawodność zasilania oraz przynosi duże oszczędności w nakładzie pracy. Dla utrzymania porządku i czystości na terenie należy przewidzieć urządzenie odpowiedniej liczby ustępów, gnojowników i śmietników. [hasła pokrewne: , Serwis Klimatyzacji, domy ekologiczne, meble drewniane na zamówienie ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: