Architekci
Architektura oraz architekci

Czesc wody w obiegu jest stracona

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

W krajach uprzemysłowionych zanieczyszczenie wód niezmiernie utrudnia i komplikuje zaopatrzenie w wodę ludności i zakładów przemysłowych. Brudna woda ujęta z rzeki – po oczyszczeniu i zużytkowaniu – wraca do niej jako ścieki, z -kolei zakłady niżej położone ujmują wodę rzeczną, którą po oczyszczeniu wykorzystują do produkcji. W ten sposób sumaryczne zużycie wody zwiększone o dodatkowe ujęcie wód gruntowych znacznie przewyższa ilość odpływu rocznego danej rzeki. Np. wody rzeki Ruhry są wykorzystywane w ilości trzykrotnie przekraczającej naturalny odpływ tej rzeki. Część wody w obiegu jest stracona. Wprawdzie w urządzeniach chłodniczych straty są bardzo małe, to jednak w kanalizacji miast straty wody wynoszą ok. 20%, przy nawodnianiu ściekami użytków rolnych – 40-800/0, zaś w wodociągach wiejskich bez kanalizacji ok. 700/0. Prawodawstwa wszystkich krajów cywilizowanych biorą wody powierzchniowe i gruntowe pod ochronę przed zanieczyszczeniem. [patrz też: projekt nawadniania ogrodu, olx sławno, klimatyzator przenośny bez rury ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator przenośny bez rury olx sławno projekt nawadniania ogrodu