Architekci
Architektura oraz architekci

CHŁODZENIE PRZEZ POBIERANIE WODY

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Jeśli drobno rozpyloną wodę wprowadzić za pomocą dysz do powietrza o wilgotności mniejszej od wilgotności nasycenia, wtedy woda parowuje. Konieczne ciepło parowania zostanie odebrane od ciepła: powietrza, a więc temperatura powietrza odpowiednio obniży się (chłodzenie przez parowanie). Przy tym procesie wilgotność względna powietrza zwiększy się wskutek przyrostu pary wodnej i równoczesnego obniżenia się temperatury. Temperatura, przy której powietrze w trakcie tego procesu osiągnie stan nasycenia, nazywa się granicą chłodzenia. Wartość jej jest zgodna ze wskazaniem wilgotnego termometru, wokół którego przepływa z do- stateczną prędkością powietrze, jak na przykład w psychrometrze Assmanna. Temperaturę tę nazywa się więc także temperaturą termometru wilgotnego. Przy pobieraniu wody entalpia mieszaniny pary z powietrzem zmienia się jedynie o wartość LIxt, przy czym zamiast wartości liczbowej równej entalpii wody podstawiona jest temperatura wody t. W związku z tym, zmiana stanu przebiega po prostej, która nieznacznie tylko odchyla się od prostej i = const, jak to opisano w poprzednim rozdziale, Granicę schłodzenia można łatwo określić na podstawie wykresu i-x dla dowolnego stanu nienasyconego powietrza wilgotnego. Określa ją mianowicie ta izoterma mgły, która przy przedłużeniu jej do obszaru powyżej linii nasycenia przechodzi przez punkt odpowiedniego stanu powietrza. W zakresie, temperatur występujących w technice klimatyzacyjnej nachylenia izotermy mgły i linii i = const są prawie takie same, więc w praktyce wystarcza najczęściej obranie, jako punktu wyjściowego, linii o jednakowej entalpii na wykresie i-x. Z drugiej strony wykres i-x umożliwia również określenie względnej wilgotności powietrza rp z wartości pomiarowych termometrów suchego i wilgotnego psychrometru. N a wykresie znajduje się punkt przecięcia linii temperatury dla wskazania suchego termometru z przedłużoną izotermą mgły dla wartości termometru wilgotnego oraz odczytuje się na liniach rp odpowiednią wilgotność powietrza. [przypisy: klimatyzator przenośny bez rury, olx lubaczów, olx lubaczów DRE ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator przenośny bez rury olx lubaczów poduszki z pierza