Architekci
Architektura oraz architekci

Budynki powinny byc ustawione tak, aby swoim dluzszym bokiem byly zwrócone do slonca

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Budynki powinny być ustawione tak, aby swoim dłuższym bokiem były zwrócone do słońca (światła), toteż w środkowej części ZSRR budynki należy sytuować tak, aby swoimi osiami podłużnymi odpowiadały kierunkowi z południa na północ (dopuszczalne są odchylenia do 30° w obydwie strony), zaś na południu i północy ZSRR kierunkowi ze wschodu na zachód (z tolerancją odchyleń do 45°). 3. W celu lepszego utrzymania ciepła budynki należy ustawiać szczytem lub rogiem do kierunku panujących wiatrów. 4. Trzeba koniecznie dążyć do współdziałającego rozmieszczenia wszystkich budynków, gdyż to ułatwia urządzenie zaopatrzenia w wodę, dostawę paszy, wywózkę obornika, mleka itd. Odległości między budynkami mieszczącymi ten sam rodzaj zwierząt powinny wynosić nie mniej niż 30 mb, a między budynkami dla różnych rodzajów zwierząt – nie mniej niż 50 mb. Budowle pomocnicze (mleczarnie, paszarnie, przechowalnie pasz i inne) winny być tak rozmieszczone, aby dawały możność stosowania najlepszych sposobów eksploatacji. Tak np. mleczarnię umieszcza się od nawietrznej strony i nieco wyżej od obory. Parnik i paszarnię umieszcza się pośrodku sektora hodowlanego w odległości nie mniej niż 30 mb od sąsiednich budynków. [więcej w: , kabina prysznicowa, hurtownia wólka kosowska, podłoga drewniana ]

Tags: ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kabina prysznicowa podłoga drewniana